Motion 69: Kunskap ger makt att förändra

MOTION 69: Kunskap ger makt att förändra.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda hur viktigt
det är med kunskap för och utbildning av dagens och morgondagens beslutfattare i privat
och offentlig verksamhet, för att de i sin tur ska kunna fatta beslut som är anpassade till den
verklighet naturvetenskapen beskriver genom bl.a. IPCC.

För att dagens och morgondagens beslutsfattare inom näringsliv och offentliga verksamheter
ska kunna fatta strategiska och långsiktigta beslut grundade på vetenskap och fakta krävs att de
i sin utbildning fått en kunskap och förståelse för vad vi vet om klimatförändringarna idag och
vad vi kan förutsäga om framtiden.

De flesta av dagens högskole- och universitetsutbildningar borde därför ge en grundläggande
obligatorisk utbildning om klimatförändringarna och dess konsekvenser eftersom en stor del av
studenterna kommer att återfinnas på strategiska platser i samhällets offentliga förvaltningar
och i det privata näringslivet. Ekonomer, statsvetare, samhällsvetare, naturvetare (t.ex.
biologer, genetiker och läkare), ingenjörer, programmerare, arkitekter) behöver alla kunskap
om vad klimatförändringar innebär och hur dessa förändringar kommer att påverka framtida
yrkesverksamhet och privatliv. Utbildningarna bör innehålla minst 7,5 högskolepoäng i
klimatförändringar och dess konsekvenser för civilsamhället lokalt och globalt.

Denna utbildningspolitiska reform skulle kunna ge Sverige en nödvändig kunskap och på lång
sikt klimatanpassa näringsliv och offentlig förvaltning – därmed minskade utsläpp och ett
Sverige bättre förberett för de klimatförändringar som sker vare sig vi har kunskap och
förståelse eller ej.

Detta är en motion som inte kan kvantifieras i CO2 utan är en motion som kommer att ge
avkastning i form av minskat mänskligt lidande, viktiga ekologiska vinster och en snabbare
omställning till ett hållbarare och klimatanpassat Sverige.

Författare: Anna Lundgren

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *