Motion 70: Bejaka småskalig, grön energiproduktion

Denna motion är sammanslagen med motionerna 46 & 96 för att bilda motion 320

MOTION 70: Bejaka småskalig, grön energiproduktion

Det har de senaste 10 åren pågått en revolution inom solcells-teknologin som inneburit att
solceller blivit effektivare men framförallt betydligt billigare. Och den utvecklingen ser ut att
fortsätta vilket gör att vi i Sverige har möjlighet att producera en betydande mängd el från
solen idag. Men här är Sverige ett u-land, nästan sämst i EU vilket inte beror på något annat
än dålig politik. I Tyskland installerades under 2012 7 gånger mer solel per dag än vi gjorde i
Sverige på hela året! Och solinstrålningen i Sverige är nästan lika hög. Men om man som villa-
eller radhusägare idag installerar solceller så får man inte lika mycket betalt för den el man
levererar ut på nätet som den man köper av elbolaget. Och eftersom sol-elen genereras som
mest när man som privatperson behöver den som minst så innebär dagens system att den
klimatmedvetne radhusägaren i praktiken levererar billig el till elintensiv industri och ökar
vinsterna för elbolagen. Detta är lika orimligt som enkelt att åtgärda.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
årsvis nettodebitering ska införas! Detta system innebär helt enkelt att radhusägaren i
exemplet får lov att kvitta den el han/hon producerar själv mot den el som han/hon köper av
elbolaget. Nettodebitering har bevisat god effekt där det införts, exempelvis Danmark,
Holland och Belgien.

Författare: Christian Gertzén.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 70: Bejaka småskalig, grön energiproduktion

  1. Bo G Eriksson

    Bra!! Kan denna motion behandlas tillsammans med de andra liknande motionerna. Då blir det kanske ännu mer slagkraftigt vid motionsbehandlingen?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *