Motion 71: Inför energideklaration för transporter

MOTION 71: Inför energideklaration för transporter

Jag vill att klimatriksdagen till Sveriges folkvalda och andra berörda
ska framföra vikten av att det införs energideklarationer för
transporter.

Många transportslag bär inte sina klimatkostnader. En viktig
konsumentupplysning vore därför att låta olika transportslag redovisa
sin energiförbrukning och sin klimatpåverkan. En energideklaration för
flyget vore en lämplig start. Ett alternativ kan vara att förse
flygreklam med varningstext (jämför alkoholreklam), t ex ”Flygresor
påverkar klimatet negativt”.

Författare: Björn Petersen

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *