Motion 73: Spara massor med energi genom att bygga smart

Sverige har idag en byggnadsnorm för nyproduktion på 90 kWh/m2 och år eller ännu mer om det är i norra Sverige. Detta är i praktiken ett icke-mål då nybyggnation idag sker spontant på betydligt lägre nivåer. Det är t o m så att seriösa aktörer på svensk byggmarknad aktivt bett regeringen att skärpa normen eftersom de har både teknik och kunnande att leverera betydligt mer energieffektiva lösningar. Det kommer dock inte att ske i den takt som krävs utan lagstiftning eftersom det är något dyrare. Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och det finns en väsentlig mängd energi att spara i vårt fastighetsbestånd.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att byggnormen i Sverige ska skärpas stegvis och transparent med ett uttalat mål om passivhusstandard i all nyproduktion år 2020. Det skulle ligga i linje med EU-direktiven om ”nära noll energihus”. Dessutom ska regeringens införda förbud mot kommunala initiativ som vill gå före på detta område rivas upp. Positiva lokala initiativ ska uppmuntras, inte förbjudas!

Författare: Christian Gertzén

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *