Motion 74: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva

Motion 74 har arbetats samman med motionerna 122 och 151 till motion 306

 

MOTION 74: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!

Idag kan man flyga tor Spanien för 1000 kr. Motsvarande resa med tåg ligger på ca 5-6000 kr.
Det krävs en stor portion idealism och en god ekonomi för att en familj på fyra personer ska
välja tåget istället för flyget på den semesterresan… Och detta är inget annat än resultatet av
en oansvarig politik. Flyget måste bära sina kostnader på samma sätt som övriga
transportmedel men i praktiken är flyget kraftigt subventionerat (ja, flygbiljetten är idag
befriad från moms). Det är tyvärr en avancerad övning att få till stånd internationella
skattesatser för flyget men det hindrar oss inte att införa rimliga skattesatser på svenskt
inrikesflyg.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att: allt offentligt stöd till flygets infrastruktur i Sverige ska avskaffas, dvs direkt stöd till flygplatser samt infrastrukturprojekt som direkt syftar till att förflytta människor till och från flygplatserna. Flyget får momsplikt och då är inget annat än 25% moms rimligt. En avreseskatt från svenska flygplatser till utlandet införs. Flygbränsle stegvis åläggs samma beskattning som fordonsbränsle med påbörjad skatt snarast möjligt. Intäkterna från moms och bränsleskatt ska öronmärkas till satsningar på underhåll och utbyggnad av svensk järnvägsinfrastruktur.

Författare: Christian Gertzén

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *