Motion 75: Svenska folket har rätt till etiska, klimatvänliga pensioner

Motion 75 har arbetats samman med motionerna 171, 180 och 183 till motion 303

MOTION 75: Svenska folket har rätt till etiska, klimatvänliga pensioner!

De svenska AP-fonderna förvaltar tillsammans drygt 900 miljarder kr, helt enkelt en enorm
summa pengar. Många människor har varken tid, kunskap eller intresse i att själva aktivt
förvalta sina pensionsbesparingar. Däremot borde alla ha rätt till att kunna få en etisk och
klimatvänlig placering av sina pengar vilket inte alls är möjligt idag! AP-fonderna placerar i
allt ifrån vapen till oljebolag samt i bolag som i praktiken tillåter slavarbete via sina
underleverantörer. Med tanke på de enorma kapital som AP-fonderna förfogar över har de
också en stor möjlighet att påverka inriktningen för samhället som helhet. Kraften i hur
investeringar görs eller inte görs visade sig vara en avgörande faktor för att kunna fälla
Apartheid-regimen i Sydafrika för drygt 20 år sedan och det har definitivt potentialen att
snabba på omställningen till ett fossilfritt samhälle.
AP-fonderna har enligt rådande lagstiftning bara ett övergripande mål och det är att ”skapa
en hög avkastning till låg risk”. Denna målformulering har riksdagen makt att föreslå
ändringar i och det är inte mer än rimligt att åtminstone 7:nde AP-fonden (där alla som inte
gör ett aktivt val för sin premiepension hamnar) skulle få ändrad målformulering.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
Riksdagen snarast men senast under kommande mandatperiod bör säkerställa att 7:nde APfondens
övergripande mål ändras. Det nya målet bör formuleras ”att verka för
inflationsskydd av sparkapitalet och ta ansvar för att samtliga investeringar är etiska och
fossilfria. Det innebär att placeringar i bolag med hel eller del av sin omsättning från vapen,
pornografi eller fossil energiproduktion ej accepteras. Vidare att investeringarna givet dessa
förutsättningar sker med lägsta möjliga risk.”
Författare: Christian Gertzén.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 75: Svenska folket har rätt till etiska, klimatvänliga pensioner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *