Motion 76: Utveckla infrastrukturen för elbilar

MOTION 76: Utveckla infrastrukturen för elbilar.

I Sverige står transportsektorn för nästan en fjärdedel av den totala energikonsumtionen och
93% av den sektorn utgörs av fossil energi. Genom att helhjärtat stödja en snabb
introduktion av eldrift i nya bilar kan resan mot en fossilfri fordonsflotta ta ett stort kliv i rätt
riktning. Det finns redan idag elbilar som är konkurrenskraftiga, i synnerhet hybrider och
elbilar som används för pendlingsresor. Det som däremot saknas är en utbyggd infrastruktur
för laddning i hemmet. För alla som bor i flerfamiljshus saknas möjlighet till att ladda bilen
över natten vilket i praktiken gör elbils-ägande omöjligt. Vi utestänger alltså ca 60% av de
svenska hushållen från att kunna välja elbilen som transportlösning.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
regeringen skall införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att
möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och
privata fastighetsägare.

Författare: Christian Gertzén.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *