Motion 77: Rädda klimatet billigt och rättvist

MOTION 77: Rädda klimatet billigt och rättvist

Jag vill att klimatriksdagen arbetar hårt på att få våra folkvalda och andra berörda att övertyga regeringen att satsa all diplomatisk kraft för att förmå FN och världens länder att ställa sig bakom en hållbar klimatutveckling med en rättvis fördelning av kostnaderna och få dem att förstå att notan blir lägre ju snabbare klimatanpassningen startar. Att skapa en värld som bygger på uthålligt användande av jordens resurser och en rättvis fördelning är en utmaning för oss alla. Det gäller att vårda vår planet så att våra barn och barnbarn har en hållbar värld att leva i. Vi måste ändra vårt tänkande på utveckling och välstånd och vända om från en fossildriven ekonomi till en hållbar ekonomi.

IPCC-rapporterna visar att förändringarna i klimatet redan idag orsakar skador på mänsklig verksamhet samt identifierar ett antal risker som:

– brist på vatten

– minskad matproduktion med matosäkerhet som följd speciellt för människor som lever i
fattigdom

– högre havsnivåer med dödliga risker för människor i lågt liggande kustområden

– och höjda risker för mänsklig ohälsa där särskilt vattenburna sjukdomar väntas öka.

Riskerna som identifieras i IPPC rapporterna är mer omedelbara än vad forskarna tidigare kommit fram till. Ökande utsläpp, negativa för klimatet, kräver omdelbara åtgärder och en rättvis fördelning av de nödvändiga utsläppsminskningarna är enförutsättning! Kostnaderna för att minska de nödvändiga utsläppen till en nivå som kan hålla tvågradersmålet har tydliggjorts. Om världens länder kommer överens och startar genast är kostnaderna mycket små. Om vi inte sätter igång kommer vi i en nära framtid tvingas till att använda största delen av våra resurser till klimatanpassning och för att reparera skadorna av naturkatastrofer på infrastruktur och samhällsfunktioner.
De kostnader som faktiskt uppstår – åtminstone på kort sikt – kan inte bäras på samma vis av alla länder. De rikare länderna – dit hör även Sverige – är de som släpper ut merparten av växthusgaser som orsakar klimatförändringarna, medan fattigare länder i många fall fortfarande ligger under de utsläppsnivåer som är globalt hållbara. Det krävs alltså att de rikare länderna bär en större del av kostnaderna för att minska utsläppen och tar ansvar för detta.

Författare: Hans-Erik Karlsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *