Motion 78: EU’s klimatmål

MOTION 78: EU:s klimatmål

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

1) Sverige ska verka för att EU ska ha ambitiösa klimatmål.

2) Sverige ska verka för att EU får mål för 2030 om
    a)   att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 50 % jämfört med 1990
    b)   att minst 40 % av energianvändningen i EU ska täckas av förnybar energi
    c)   minst 40 % lägre energianvändning i EU

 3) Sverige ska verka för att varje EU-land får ett mål om att en viss andel av dess energianvändning ska täckas av förnybar energi 2030.
EU driver en i internationell jämförelse ambitiös klimatpolitik även om den ändå är otillräcklig. EU har för 2020 målen:

20 % lägre utsläpp av växthusgaser än 1990
20 % förnybar energi
20 % lägre energianvändning

Varje EU-land ska 2020 ha en viss andel förnybar energi som beror på landets förutsättningar. Målet för växthusgaser kan förmodligen nås medan andelen förnybar energi och särskilt målet om lägre energianvändning kan vara mycket svåra att nå. EU:s framtida klimatpolitik är viktig både för själva unionens klimatpåverkan och som en utgångspunkt för de globala klimatförhandlingarna.

EU-kommissionen har föreslagit att utsläppen av växthusgaser i EU ska minska med 40 % till 2030 jämfört med 1990 och att 27 % av energianvändningen i EU ska täckas av förnybar energi 2030. Kommissionen föreslår att det inte ska finnas något mål om en viss andel förnybar energi för varje land. Kommissionen föreslår också att ett eventuellt nytt mål om energieffektivisering (lägre energianvändning) ska utredas. EU-parlamentet har föreslagit att 30 % av energianvändningen i EU ska täckas av förnybar energi 2030, att varje EU-land då ska ha en viss andel förnybar energi och att energianvändningen då ska vara 40 % lägre. Den svenska regeringen har hittills inte verkat för ambitiösare klimatmål än de som EU-kommissionen föreslagit, vilket några andra EU-länder har gjort.

Tydliga mål för utvecklingen gör att fler vågar satsa på lösningar som minskar energianvändningen och utsläppen av växthusgaser samt ökar användningen av förnybar energi. Målen om förnybar energi och lägre energianvändning gör det tydligare vilka typer av investeringar som företag ska satsa på. Om det bara finns ett utsläppsmål är det troligt att EU bara kommer att använda sig av utsläppsrätter för att minska klimatpåverkan, vilket har fungerat dåligt hittills. Åtgärder för att sträva efter det nuvarande målet om mer förnybar energi har däremot ökat användningen av förnybar energi i många EU-länder och ett mål för förnybar energi behövs för att den utvecklingen ska fortsätta.

Utsläppsrätter främjar i första hand de åtgärder som är billigast på kort sikt medan investeringar i förnybar energi och energieffektiviseringar skapar lösningar som bidrar till att utsläppen ska kunna minska så mycket som krävs på lång sikt.

 

Författare: Dag Henning

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 78: EU’s klimatmål

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *