Motion 81: Ny alternativ energirapport

MOTION 81: Ny alternativ energirapport

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att
Energimyndigheten får ett nytt uppdrag att tillsammans med Globala energisystem från Uppsala Universitet
ta fram en (alternativ) energirapport i stället för World Energy Outlook som OECD:s energiorgan IEA
publicerar.

World Energy Outlook (WEO) är en skrift som utkommer en gång per år och egentligen aldrig har kommit
med rätt prognos om framtiden, den är snarare en politisk skrift för tillväxt. WEO är en rapport som inte
kritiskt granskats av några oberoende energiforskare eller organisationer innan publicering. Nya analyser
finns nu som har kommit fram till att vi passerande Peak Oil 2005 och vi glider in i en situation med brist på
råolja. Energimyndigheten ska även utreda vilka alternativa energikällor som finns och i vilka mängder som
kan tas fram på ett långsiktigt hållbart sätt utan belastning på miljön.
Mänskligheten använder i dag ca 24% av all biomassa för eget bruk och vi kan inte öka detta mycket om vi
inte ska inkräkta för mycket på andra arters livsbetingelser.
Denna nya alternativa prognos ska sedan användas för alla berörda verk och myndigheter så att dessa kan
ta rätt investeringsbeslut.

Källor:
Global Oil Risks in the Early 21st Century, Dean Fantazzini et al.
Oil and the world economy: some
possible futures; Michael Kumhof et al.
Giant Oil Fields – The Highway to Oil; Fredrik Robelius

 

Författare: Bengt Randers & Martin Saar

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *