Motion 82: Utreda fördelarna med ett utträde ur EU

MOTION 82: Utreda fördelarna med ett utträde ur EU


Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att utreda ett
utträde ur Europeiska Unionen med vikt på utträdets positiva effekt på reduktionen av CO2-utsläppen.

Europeiska Unionen (EU) är ett projekt skapat för att underlätta handel och sänka kostnaderna för varor och tjänster. Detta leder till en ökad konsumtion av varor och tjänster. Denna ökning påverkar vår miljö och utarmar våra resurser. Detta gäller även det nya avtalet mellan EU och USA. Med tanke på Peak Oil och en kommande brist på energi då främst olja och krympande naturresurser, så kommer samhället att deglobaliseras och i stället relokaliseras. Tyngdpunkten kommer därför i framtiden att ligga på småskalighet och lokal styrning, vilket inte EU har som sitt mål utan snarare motarbetar.

Källor:
”The Limits to Growth” Club of Rome 
”Why Your World Is About To Get A Whole Lot Smaller” Jeff Rubin 


Författare: Bengt Randers & Martin Saar

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 82: Utreda fördelarna med ett utträde ur EU

  1. Svante Peterson

    EU är nu pådrivande både inom EU och globalt för att minska utsläppen av växthusgaser. För närvarande och inom de närmaste åren är alltså EU en positiv kraft för att minska utsläppen av framförallt CO2.

    Svara
  2. Fredrik Cederstav

    EU har den mest ambitiösa klimatpolitiken bland världens största nettoutsläppare. Att bryta upp detta samarbete skulle bara leda till att klimatarbetet skulle avstanna. Kom ihåg att handel och utbyte av ideer, varor och tjänster leder mänskligheten framåt, inte bakåt. Jämför det gamla sovjet-blocket med dess isolerade politik som innebar en katastrof för miljön. Vi ska fortfarande handla med varann, det är försörjningen av energi och drivmedel som ska övergå till nya, smartare fossilfria lösningar.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *