Motion 84: Ersätt det skuldbaserade penningsystemet

Motion 84 har arbetats samman med motionerna 9 och 116 till motion 301

 

MOTION 84: Ersätt det skuldbaserade penningsystemet

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att vårt skuld-baserade penningsystem måste ersättas med ett demokratiskt och transparent system om vi ska kunna lösa resursutarmningen och negativ miljöpåverkan.

Ekonomisk tillväxt genom ständigt mer flytande bränsle som olja och fossilt kol har varit en del av vårt dagliga liv över 150 år. Evig tillväxt i en ändlig värld är inte längre möjligt och en orsak är att vårt penningsystem är skuld-baserat då privata företag tillför nya pengar genom skulder. Då vi nu har passerat Peak Oil så kan tillväxt inte längre fortgå och kriserna kommer att förvärras och påfrestningarna på miljön kommer att med fruktlösa försök att öka tillväxten. Därför måste makten att skapa pengar lyda under demokratisk kontroll och vara fri-kopplad från resursanvändningen.

Källor:
”Dangerous exponentials a radical take on the future”; Tim Morgan
”Perfect storm energy, finance and the end of growth”; Tim Morgan
”De-growth is not enough”; Ted Trainer
”Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken, and How We Fix It”; Andrew Jackson & Ben Dyson

 

Författare: Marin Saar & Bengt Randers

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 84: Ersätt det skuldbaserade penningsystemet

  1. Nigel Wells

    Detta är den viktigaste av alla förslag i listan ! Det är grunden till att gör de andra förslagen möjliga.
    Utan att pengar skapas in i den verkliga ekonomin, skuldfri, och med demokratisk inflytelse finns det inge möjlighet att hindra storinvestering med krav på storavkastning i klimat-och miljövidriga projekt bara för vinsternas skull av människor som inte bryr sig om annat än sina egna vinster.

    Idag är vår samhällets gemensamma pengar skapandet kapat av finansindustrins aktörer på ett sätt som få än genomskådar.Men uppvaknandet är på frammars.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *