Motion 85: Direktiv för att förlänga produkters livslängd