Motion 88: Klimatskatt på varor

MOTION 88: Klimatskatt på varor

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att en skatt relaterad till en varas klimatpåverkan bör införas för varor med stor klimatpåverkan.


Skatter och avgifter gör icke önskvärda varor dyrare och minskar därmed deras användning. En skatt skulle kunna användas för att minska förbrukningen av vissa varor med stor klimatpåverkan.

En klimatskatt på varor bör därför införas. Skattens storlek för en vara bör bero på klimatpåverkan av tillverkningen av varan. Skatten bör först införas för de varor som har störst klimatpåverkan (t ex nötkött) och för sådana där det är lättast att beräkna klimatpåverkan. Skatten bör, för enkelhets skull, först införas på varugrupper där klimatpåverkan inte varierar så mycket mellan olika enskilda varor beroende på t ex tillverkningsmetoder utan där alla varor av samma typ kan belastas med lika stor klimatskatt. Skatten kan för en varugrupp tas ut i det led som är mest lämpligt från tillverkare till slutkonsument. Skatten kan börja på en låg nivå och sedan öka på ett förutbestämt sätt så att både producenter och konsumenter kan anpassa sitt agerande.

För importerade varor kan även klimatpåverkan av utrikes transporter av varan påverka skattens storlek. Om fossila bränslen beskattas genom koldioxidskatt bör däremot inte inhemsk användning av fossila bränslen för tillverkning eller transport av varan räknas in i klimatpåverkan som beaktas för klimatskatten på varor.

 

Författare: Dag Henning

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 88: Klimatskatt på varor

  1. brittakahanpaa

    Lite oprecis motion. Bör skrivas ihop med andra liknande motioner . Man kan införa km-skatt på alla varor. En tomat kommer till butiken ifrån Spanien. Datorn räknar ut hur många km tomaten färdats och vips kommer en prismärkningslapp ut, där pris och km-skatt är uträknad per kg. När handlaren betalar in sin moms till Skatteverket betalar han samtidigt in den km- skatt han fått in. Det gynnar närproducerade varor. Man kan höja konstgödselskatten och även giftbesprutningsmedel, så mycket, att ekologiska varor blir billigare. Man kan ta hektarskatt på mark som giftbesprutas och konstgödslas såväl åkermark som skogsmark och golfbanor och parkmark.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *