Motion 89: Offentliga medel ska minska klimatpåverkan

MOTION 89: Offentliga medel ska minska klimatpåverkan

 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

1) Offentliga organ ska välja lösningar för sin verksamhet som innebär låg klimatpåverkan

2) Offentligt ägda bolag ska prioritera åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan framför
åtgärder som ger större avkastning till ägaren.

3) AP-fonderna ska kontinuerligt minska sitt innehav av aktier i företag som orsakar stora
utsläpp av växthusgaser och öka innehavet i företag med låga växthusgasutsläpp.

 

Våra gemensamma tillgångar bör användas till att uppnå en så låg klimatpåverkan som möjligt. Staten, kommuner, landsting och regioner har stor verksamhet som också påverkar klimatet. Dessa offentliga organ köper också många varor och tjänster, normalt genom offentlig upphandling. Både genom upphandlingarna och hur de i övrigt bedriver sin verksamhet kan de bidra till minskad klimatpåverkan. Det sker redan i många fall men klimataspekten bör väga tyngre vid valet mellan olika lösningar.

Ägare av privata företag vill ofta ha stor och snabb avkastning på det kapital de har investerat. Privata företag prioriterar därför normalt investeringar som är lönsamma på mycket kort sikt. Många åtgärder som minskar klimatpåverkan är lönsamma redan idag och andra investeringar kan bli fördelaktiga med hjälp av t ex högre kostnader för att släppa ut koldioxid. Men omställningen till ett samhälle med mycket lägre klimatpåverkan kräver stora investeringar i t ex järnvägar. Många investeringar som behövs för att nå ett klimatmässigt hållbart samhälle torde vara samhällsekonomiskt lönsamma men de har oftast mycket lång återbetalningstid. Privata aktörer finner det därför inte lönsamt att hejda klimatförändringarna. Därför måste staten, kommuner, landsting och regioner stå för många av de nödvändiga investeringarna som vi på lång sikt kommer att ha stor nytta av.

Många offentligt ägda bolag har idag huvudsyftet att ge avkastning till ägaren, t ex staten eller en kommun. Även offentligt ägda bolag bör medverka till en hållbar utveckling och liten klimatpåverkan. Staten är också en stor företagsägare genom de allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna). Om AP-fonderna ökar sitt ägande i företag med låga utsläpp av växthusgaser (främst koldioxid) gynnas de företagen och de framtida pensionerna tryggas eftersom företag med liten klimatpåverkan bör bli mest lönsamma på sikt.

 

Författare: Dag Henning
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *