Motion 89: Offentliga medel ska minska klimatpåverkan