Motion 90: Nollvison att resor inom tätorten sker med egen bil

MOTION 90: Nollvison att resor inom tätorten sker med egen bil

Vi vill att Klimatriksdagen 2014 ska framföra till Sveriges folkvalda att verka för att individen av egen fri
vilja i 100% av fallen ska välja andra sätt att resa inom tätorten än med privatägda bilar.

På Naturvårdsverkets hemsida står följande ”Var tredje bilresa är kortare än 2 kilometer. Nästan hälften av arbetsresorna med bil är kortare än 5 kilometer.”(Referens: Konsumtionens klimatpåverkan) Hållbar mobilitet Skåne visar på att ”De korta bilresorna är värst för miljön och står för 26 procent av avgasutsläppen, men bara för 3 procent av körsträckan.” (Referens) De tre första kilometrarna av en bilresa är avgasutsläppen 50-60 gånger högre då katalysatorn inte fungerar förrän motorn har blivit varm. (Referens)

Vårt förslag är att målsättningen ska vara att samtliga större tätorter i Sverige ska vara bilfria år 2020.
Detta ska åstadkommas genom att resenären ska bli erbjuden bättre alternativ till att göra sina resor
med sin privatägda bil, och istället välja dessa. Exempel på åtgärder kan vara:
– Billig/gratis kollektivtrafik med bättre service i antalet avgångar och tillgänglighet (tex buss,
spårtaxi eller förarlösa eldrivna bilar)
– Främjande av cykelanvändande
– Trängselskatter och bilfri innerstad
– Garage i ytterkanterna av tätorten med eldriven kollektiv transport in till city (tex spårtaxi eller
förarlösa eldrivna bilar) och/eller lånecyklar som ingår i parkeringsavgiften
-Mer…?

Författare: Naturskyddsföreningen i Linköping

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *