Motion 92: Klimatmärk livsmedel

Motion 92 har arbetats samman med motion 38 till motion 307

 

MOTION 92: Klimatmärk livsmedel

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att en klimatmärkning av livsmedel bör lagstadgas.
Framställning och transport av livsmedel förorsakar en betydande del av utsläppen av klimatpåverkande gaser. Stora skillnader föreligger mellan olika livsmedel, även inom samma ”kategori” (exempelvis potatis och ris). Konsumenter bör få hjälp att välja ”klimatsmarta” livsmedel genom att sammanfattande information finns på förpackningen, på motsvarande sätt som närings- och energiinnehåll anges. Förslagsvis anges mängden koldioxidekvivalenter per viktenhet av livsmedlet. Förslagsvis uppdras åt lämplig myndighet (exempelvis Livsmedelsverket) att sammanställa grundläggande beräkningsdata och bygga upp en databas av sådana (jämför med den databas som livsmedelsverket har för näringsinnehåll av olika livsmedel). Data ska vara baserade på vetenskapliga beräkningar. En applikation för beräkning tas fram (kanske i samarbete med Jordbruksverket och Havs-och Vattenmyndigheten eller andra relevanta myndigheter). I applikationen kan sedan varje producent gå in och klicka i vilka schablonvärden som gäller för just dennes produktion och få fram ett”klimatpåverkansvärde” för respektive produkt.

Att myndigheter tar fram rådata gör att varje enskild producent inte ska behöva bygga upp en hel vetenskap för att kunna beräkna klimatpåverkan från sina produkter. Däremot är det producenten själv som behöver veta hur mycket åkern har plöjts eller hur stor bränsleförbrukningen på fiskebåten är – värden som borde vara kända (även av ekonomiska skäl), eller möjliga att ta reda på. Applikationen ska vara lätt att använda, och som användare ska det finnas olika kategorier att välja och olika alternativ under respektive kategori. Den som levererar en produkt till en butik ska vara den som ansvarar för märkningen på förpackningen, på samma sätt som den ansvarar för övrig märkning. Det inses att det kan vara mycket information som ska rymmas, men märkningen bör vara enkel och bara omfatta en symbol och en siffra.
Författare: Naturskyddsföreningen Linköping

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 92: Klimatmärk livsmedel

  1. Eva

    Bra förslag. Tidigare har det diskuterats att endast jämföra klimatpåverkan inom olika kategorier av livsmedel. Det har med rätta kritiserats för att inte stimulera till att byta ut kött mot mindre klimatpåverkande proteinkällor. Kan några ord om detta ingå i förslaget?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *