Motion 93: Myndighet för hållbar utveckling

MOTION 93: Myndighet för Hållbar utveckling
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att en myndighet ska
bildas för Hållbar utveckling.

Myndigheten ska bildas utifrån syftet att verka för att långsiktigt hållbara beslut ligger till grund för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska utgöra en kvalificerad bedömare av åtgärder och insatser som görs i det svenska samhället. Dessa insatser kan förekomma i privat, offentlig sektor samt i det civila samhället. Allt ska kunna granskas vid behov.

Framtida generationer och deras livsmiljö och naturen saknar representant i dagens samhälle. Myndigheten ska vara framtida generationers ombud med ansvar att säkra framtidens möjligheter istället för dagsaktuella kortsiktiga intressen. Myndigheten ska väga samman kraven mellan ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet. Perspektivet ska vara långsiktigt i allt väsentligt. Myndigheten för hållbar utveckling ska självständigt eller på uppdrag av regering och riksdag utföra granskning och bedömningar. Man ska vara en naturlig och självklar remissinstans. Myndigheten ska verka oberoende och ha en styrelse med representanter för samhällets sektorer från såväl samhälle som näringsliv. Myndighetens riktlinjer ska hela tiden vara baserade på gällande vetenskaplig konsensus.

Författare: Naturskyddsföreningen Linköping

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 93: Myndighet för hållbar utveckling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *