Motion 94: Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft

MOTION 94: Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att den s.k. kommunala vetorätten vad gäller vindkraftbyggnad bör bibehållas.

En generell tendens i Europa är att de demokratiska statsskicken i praktiken genomgått stora förändringar under de senaste tjugo till trettio åren. Utvecklingen kännetecknas av minskande styrambitioner från nationalstaternas sida, till förmån för lokalt/regionalt självstyre. Kommuner har idag vetorätt mot vindkraftsutbyggnad. Vindkraftprojekt välkomnas och byggs. Andra faller på att kommunen tackar nej. Den kommunala självstyrelsen fungerar. Men detta är en ordning som angrips av vindindustrin.

Vetorätten beslutades av riksdagen 2009, och irriterar vindindustrin som verkar för att den ska bort. VD för vindkraftbolagens intresseorganisation Svensk Vindenergi skrev redan 2010 att vetorätten bör avskaffas, då den gör bolagen rättslösa. Vems rätt, och till vad kan man fråga? 2011 beslöt riksdagen att vetorätten skulle kvarstå. Under tiden därefter har vindindustrin varit tydlig med att vetot måste bort. Texten från Svensk Vindenergi återkommer nu i motion nr 28 med rubriken: ”Ändra reglerna för kommunala vetot för vindkraft”, som föreslår att vetorätten ska avskaffas.

Kommunal vetorätt råder för uranbrytning, och även i frågan om slutförvar av kärnavfall – i Malå och Storuman röstade man nej i kommunala folkomröstningar. Liksom vid vindkraftsutbyggnad, så rör det sig om genomgripande förändringar där kommunen kan tacka nej – utan särskild motivering. Någon som tycker att vi bör ta bort vetorätten i dessa frågor? Kommunala beslut bör fattas nära de berörda människorna – det är bakgrunden till vårt lokala självstyre. Detta utgör ett värde, som liksom demokratin i sig ständigt behöver försvaras. 2.700 vindkraftverk finns idag i Sverige, och mångdubbelt fler är tillståndsgivna eller under tillståndsprövning. Det är alltså ingen brist på välkomnande kommuner. Då finns inget motiv för att tvinga sig på de motvilliga. Tvärtom – att påtvinga en bygd något den inte önskar, ökar motståndet.

Kommunernas medborgare och politiker bör vara herrar i eget hus – vare sig de är för eller emot vindkraft. Uppförande av vindkraftverk kräver lokal acceptans för att det ska bli bra. Detta är inte minst en demokratifråga – respekt för den lokala demokratin är avgörande för vindkraftens renommé, och för utvecklingen och utnyttjandet av all förnybar elproduktion. Motsatt synsätt vittnar om ett storstadsperspektiv som är bekymmersamt. Jag vill sammanfattningsvis föreslå Klimatriksdagen att uppmana våra folkvalda att den s.k. kommunala vetorätten vad gäller vindkraftbyggnad bör bibehållas.

 

Författare: Jan Hedman

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *