Motion 97: På väg mot ett förnybart energisystem

MOTION 97: På väg mot ett förnybart energisystem
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det krävs en tydlig strategi för att integrera mer förnybar el i vårt energisystem. Regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utreda och planera för hur regelverk, elmarknad och elsystem behöver utvecklas för att möta kraven som följer med införandet av klimatsmart, konkurrenskraftig och hållbar elenergi.

I stort sett alla partier vill se en fortsatt utbyggnad av förnybar produktion i Sverige. Enligt en ny opinionsundersökning av Sifo är det en majoritet bland väljarna till samtliga partier i riksdagen som vill se att man på sikt går över till förnybar energi från sol, vind och vatten. En förutsättning för ett allt mer förnybart energisystem är uppdaterade regelverk, väl utbyggd infrastruktur och ett flexibelt energisystem. Den statiska energidiskussion som nu råder bland politikerna om kärnkraftens vara eller icke vara tar fokus ifrån åtgärder som behöver göras för att elsystemet på sikt ska klara av att hantera stora mängder förnybar energi. Som utvecklingen ser ut just nu kommer det in allt mer förnybar elproduktion in i näten även om politiken står still. När de första kärnkraftsreaktorerna om några år läggs ner, kommer vi stå inför ett behov av mer elproduktion. Finns inte förutsättningarna för att behovet ska mötas av förnybar produktion som går snabbt att installera finns det risk att det uppstår ett behov av att återigen importera kol- eller gaskraft tills dess att tillräckliga volymer av annan elproduktion byggts ut.

Det är dags att ta ansvar för framtiden och ge berörda myndigheter, som Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen, i uppgift att samordna sina insatser och utreda hur regelverk, elnät och elmarknad behöver utvecklas för att möta de spännande utmaningar som ett mer decentraliserat och förnybart energisystem innebär.

 

Författare: Johanna Lakso

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 97: På väg mot ett förnybart energisystem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *