Motion 98: Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling

MOTION 98: Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
– att Sveriges politiker – oberoende av andra länders agerande – i alla sammanhang tar beslut som bidrar till en kraftfull klimatpolitik och en långsiktig miljö- och resurspolitik
– att det svenska samhället byter utvecklingsinriktning och systematiskt byggs om för att åstadkomma optimal hushållning med naturresurser.

Mänskligheten befinner sig i en period av svåra påfrestningar. Dessa yttrar sig som ekonomisk, social och politisk oro i form av t ex finanskriser, växande arbetslöshet och svält, upplopp och krig. Grundorsak är globala effekter av klimatpåverkan, miljöproblem och naturresursproblem – främst brist på energi, vatten och odlingsbar mark. Dessa grundläggande fakta spelar idag en marginell roll i de flesta politiska partiers interna diskussion liksom i deras budskap till väljarna.

Vi som kallar oss ”framtidsrealister” vill vara med och verka för en ökad beredskap som i första hand måste växa på individuell, lokal och nationell nivå men baseras på ett uttalat globalt perspektiv. Vi tror att de nödvändiga förändringarna av tänkesätt och levnadssätt måste börja inom vad som brukar kallas ”civilsamhället”, d v s bland oss vanliga medborgare. Som individer kan vi läsa mer om de globala frågorna, fundera över vår egen och landets ekonomiska sårbarhet, minska den egna konsumtionen av resursslösande och miljöstörande varor och tjänster samt medverka till bildandet av en ny folkrörelse – det sistnämnda i syfte att sätta press på politiker
och företag att kraftfullt agera för en övergripande samhällsförändring mot de hot som vi beskrivit här.

Klimatriksdagen kan bidra till uppkomsten av en sådan ny folkrörelse. Forskningens larmrapporter måste tas på allvar. Politiken måste gälla också framtiden och den enda planet som står till människans förfogande. Därför måste i alla politiska beslut positiva konsekvenser för klimat, miljö och framtid vara bestämmande. Detta bör vara vårt övergripande synsätt. Det som i praktiken krävs är att samhällets utveckling byter inriktning och systematiskt byggs om för en optimal hushållning med naturresurser. Denna förändring är en angelägenhet för alla medborgare, förtroendevalda, förvaltningar och företag, där ingen särskild gruppering själv äger makten. För att våra valda politiker ska våga ta ansvar är det angeläget att en stark folkrörelse visar vägen mot ett verkligt uthålligt och rättvist samhälle.

Författare: Göran Bäckstrand, Billy Larsson, Kerstin Lönngren, Kåre Olsson, Christina Ringsberg, Emin Tengström, Birgitta Tornérhielm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *