Motion 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller

MOTION 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade
affärsmodeller

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att utforma lagstiftning och stödsystem som främjar funktionsbaserade affärsmodeller. Detta skulle göra det lönsamt för företagen att utveckla produkter med lång livslängd som lätt kan repareras eller återanvändas.

Idag har vi ett problem med slit-och-släng-produkter, där det ofta är kort livslängd och ofta är svårt att reparera produkter. Det finns även undersökningar som visar på planerat åldrande där produkter konstrueras att gå sönder just efter att garantitiden löpt ut. Detta är ohållbart och nya affärsmodeller bör främjas för att komma ifrån slit-och-släng-samhället. En reducerad konsumtion skulle direkt leda till minskade klimatutsläpp.

Funktionsbaserade affärsmodeller bygger på att konsumenter betalar för funktionen eller tjänsten istället för själva produkten. Detta gör det lönsamt för företagen att utveckla produkter med lång livslängd som lätt kan repareras eller återanvändas. T.ex. kan ett däckföretag istället för att sälja däck, sälja tjänsten att ha fungerande och hållbara hjul, transportföretagen betalar då en månadsavgift och företaget ser alltid till att de har hjul som fungerar.

Ett förslag på lagstiftning är att förlänga reklamationsrätten, då motverkas planerat åldrande samtidigt som funktionsbaserade affärsmodeller premieras. Regeringen bör också starta en utredning om hur funktionsbaserade affärsmodeller kan premieras och integreras bland tillverkningsföretag. Samt att offentlig sektor ska upphandla funktionsbaserat där det är möjligt.

Författare: Linda Martinsson och Linus Pettersson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller

  1. Bo G Eriksson

    Bra förslag och en tydlig möjlighet, som ni nämner. Förläng reklamationstiden – kanske till och med en obligatorisk förlängd garantitid.

    Svara
  2. Olov Fahlander

    Ett sätt att lösa det här, är att införa generell leasing, istället för köp. Då ligger det plötsligt i producenternas intresse att det ska hålla. Det är inte ägandet som är väsentligt, utan brukandet.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *