Motion 11: Skydda vår jordbruksmark

MOTION 11: Skydda vår jordbruksmark

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sveriges jordbruksmark måste skyddas.

Grovt räknat bidrar vår mat, när den är färdiglagad, med cirka 30 procent av våra utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen krävs många olika förändringar. En av dem är att minska transporterandet av maten. Därför är det viktigt att maten kan odlas nära dem som skaäta dem och därmed måste jordbruksmark i hela Sverige skyddas från exploatering.

Även ur ett matsäkerhetsperspektiv är det viktigt att vi kan odla det mesta av vår mat inom landet. Världens befolkning ökar, samtidigt som jordbruksmarken minskar. Vi kan inte räkna med att få vår mat odlad i andra länder. Deras jordbruksmark kommer kanske bara att räcka för att mätta den egna befolkningen. Kanske gör den inte ens det. I så fall bör vi i Sverige vara beredda på att kunna producera mat till mer än Sveriges befolkning. Det innebär att vi måste skydda mer mark än vad som behövs för att förse Sveriges befolkning med mat. Särskilt den jordbruksmark som kan förväntas vara bäst för odling i framtiden bör skyddas.

Både kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser försöker redan idag värna jordbruksmarken. Ofta bedöms ändå projekt som nya bostäder, bilvägar, logistikanläggningar och liknande som så viktigt att man måste ta lite av jordbruksmarken. Gör man det tillräckligt många gånger försvinner det väldigt mycket jordbruksmark. Därför krävs någon form av skydd som inte kan förhandlas bort.

Ett sätt att genomföra detta skulle kunna vara att börja med ett tillfälligt förbud mot att exploatera jordbruksmark över huvud taget. Sedan kan kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser, jordbruksorganisationer med flera tillsammans utreda hur mycket mark och vilken mark som ska skyddas permanent, för att kunna försörja Sveriges befolkning och en del av övriga världens befolkning med mat. När det är klart kan man ta upp diskussionen om exploatering kan accepteras på eventuell övrig jordbruksmark.

 

Författare:
Karin Stenholm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 11: Skydda vår jordbruksmark

  1. Pingback: Motion om skydd av jordbruksmark till Klimatriksdagen - Den Goda Jorden - ideell förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *