Motion 13: Utsläppsbaserad bränsleskatt

MOTION 13: Utsläppsbaserad bränsleskatt 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det behöver införas en ny bränsleskatt på samtliga fordonsbränslen. Skatten ska vara direkt proportionell mot de växthusgasutsläpp som bränslet för med sig. Denna skatt ersätter dagens fordonsskatt och bränsleskatter.

Transporter står för stora koldioxidutsläpp, det gäller både vägtransporter, flyg- och båttrafik. För lite görs för att styra över till mer miljövänliga transportslag och bränslen, både på hög och låg nivå. Flygbränslet beskattas till exempel inte alls, och för den vanliga människan är det inte tillräckligt lönsamt att skaffa en bil som går på ett bränsle med mindre klimatpåverkan. Som exempel kan tas den skatt som idag finns på diesel, den tar inte hänsyn till graden av inblandning av miljödiesel, till exempel talloljediesel. Dagens beskattning är trubbig och uppmuntrar inte övergången till och användningen av mer klimatvänliga bränslen.

Genom att ersätta dagens skatter för fordon och bränslen med en skatt på bränslen, direkt proportionell mot de växthusgasutsläpp varje bränsle genererar, kan man göra det riktigt lönsamt både för privatpersoner och företag att välja klimatsmarta transportsätt, fordon och bränslen. Det ger också en direkt effekt att det blir billigare att köra färre antal mil med fordonet när skatten enbart ligger på bränslet och inte på fordonet.

När det gäller skatt på flygbränsle skulle en sådan minska intresset för flygresor och istället locka resenärer till färre, kortare och mer klimatsmarta resor med till exempel tåg. Varor transporterade med flyg skulle bli betydligt dyrare än varor transporterade med båt.

 

Författare:
Helene Ragnemalm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

5 tankar kring ”Motion 13: Utsläppsbaserad bränsleskatt

 1. Eva Gustavsson

  Intressanta tankar och bra motion, Helene, det är viktigt att det ska kosta pengar att släppa ut koldioxid. Men jag undrar om du har tagit två viktiga aspekter med i beräkningen: Om det blir billigare att äga en bil utan att köra särskilt mycket med den så blir det fler bilar stående stilla överallt. Bilarna tar stor plats och behöver hårdgjorda ytor för att bara stå stilla. Och markanvändningen med allt mindre skog och natur och allt större städer är ett av de största klimatproblemen. Den andra detaljen är att man inte behöver ta fram plånboken för att ta bilen på en mindre resa och att det därför inte upplevs som särskilt dyrt att göra det. Kostnaden är lite frikopplad från det faktiska beteendet. Att ha en bil till hands eller inte är också den viktigaste faktorn för hur mycket människor faktiskt utnyttjar kollektivtrafiken. Därför vore den bästa åtgärden att ha både rejäl fordonsskatt på fordonet i sig *och* utsläppsskatt. Det skulle dels styra resandet över till miljövänligare bilbränslen och dels till större andel gång, cykel och kollektivtrafik.

  Svara
 2. Bosse Grönqvist

  @Eva Gustavsson
  Jag håller inte med dig Eva. Om det blir en ”rejäl” höjning av bränslepriset som motionären föreslår så minska säkert intresset för att äga en bil överhuvudtaget. Avgörande för miljön är givetvis bränsleåtgången. Som en parantes : Om du själv skulle prestera den energin som finns i en liter bensin så skulle du behöva jobba heltid i två veckor……då kan man börja fundera på vad bensinens rätta värde är……en halv månadslön kanske…..

  Svara
 3. Lars Olert

  Jag stödjer motionen. Det ska inte kosta något att ha bilen i garaget. Årlig fordonsskatt har ingen styrande verkan, möjligen skatt på inköp av bil relaterad till bränsleförbrukning.
  Eva kan ha en poäng med att bilar tar plats även när de står stilla. Fordonsinköpen kommer troligen ändå att bli färre allt eftersom kollektivtrafiken förbättras (cykel och gods/packning på tåg och buss), bensinpriset ökar och bilpooler byggs ut.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *