Motion 15: Satsa på elbilar

Motion 15 har arbetats samman med motion 163 till motion 314

 

MOTION 15: Satsa på elbilar

Ska vi ha minsta möjlighet att uppnå målet fossilfritt transportsystem till 2030 måste vår riksdag genomföra ett antal skarpa förslag.

Fördelar med elbil:

 • Inga utsläpp, det går att återvinna nästan hela bilen och även litiumet i batterierna.
 • Tyst gång, men du som förare måste vara extra uppmärksam då du närmar dig gående och cyklar.
 • Mindre servicebehov, ingen olja, lite bromsslitage genom motorbromsning.
 • Laddningsuttag finns, vanliga motorvärmaruttag, men många fler behövs.
 • Perfekt att ladda med solceller, också om strömmen försvinner.
 • Stödjer utbyggnad av vindkraft – ju fler elbilar, ju mer förnyelsebart behövs.
 • Effektiv distribution, elenergi behöver ej transporteras, till skillnad från bensin, biogas och andra bränslen. Sverige har ett jättebra utbyggt elnät med trefas över hela landet.
 • Känslan av att bidra till att motverka den globala uppvärmningen. Det är ett av de starka skälen till att vi har elbil, trots merkostnad.
 • Effektivare energiomvandling, elbil utnyttjar cirka 90 procent av tillförd energi, jämfört med förbränningsmotorers 15–25 procent.

 

Nackdelar med elbil:

 • Priset. Samhällsstöd är absolut nödvändigt under en övergångstid.
 • Laddningsmöjligheter, även här bör samhället satsa.
 • Räckvidd, bättre batterier kommer säkert och finns det laddningsstolpar så är detta redan idag ett litet problem för de flesta resor.

 

Vinnova sammanställde 2010 rapporten ”Ladda för nya marknader” som visade att svensk industri har goda förutsättningar inom elbilens värld.

 • Goda förutsättningar för att vara testmarknad och brukarland, eftersom vi har utbyggd infrastruktur av motorvärmare och stor tjänstebilsmarknad.
 • Det krävs omfattande satsningar på nationell och kommunal nivå för att komma ifatt Danmark, Norge och flertalet andra större EU-länder.
 • Det behövs ungefär 4 terawattimmar för att förse en miljon elbilar med kraft. Mindre än 3 procent av Sveriges totala energiproduktion.
 • Belastning vid laddningen är mellan 1,9–2,6 procent vid jämn fördelning under dygnet.
 • Om 75 procent av laddningen sker nattetid så är belastningen mindre än 1 procent.

 

Alltså är en miljon bilar (var fjärde bil) inget problem för vårt elnät!
Jag anser att elbilen har potential att göra massbilismen hållbar. Elbilen slår fyra flugor i en smäll:

 • Mycket energieffektiv förbrukning.
 • Lösning på klimatproblemet.
 • Bättre luft i städerna.
 • Bort med vårt oljeberoende.

 

Jag vill att vi ska föreslå våra riksdagsmän att genomföra följande punkter:

 1. Ett politiskt mål på minst en miljon elbilar år 2020.
 2. Avsätt en miljard kronor. Här kan kommuner, bostadsföretag, bostadsföreningar och företag söka bidrag till laddningsstolpar och elbilspooler.
 3. Befria rena elbilar från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt väg- och parkeringsavgifter.
 4. Sänk eller ta bort förmånsvärdet för eldrivna företagsbilar.
 5. 25 procents kontantstöd, upp till max 60 000 kronor vid köp av ren elbil. Det ska självklart gälla alla former av stora och små elbilar, även om de klassificeras som elmoped eller något annat av EU. Nu avgör Tullverket och det är naturligtvis helt galet. Det vi människor ser som en liten elbil ska vara det.

 

Stöd bör inte gälla bilar med förbränningsmotorer. Hybrider är som namnet säger en hybrid!

 

Författare:
Affe Gustafsson
elbilägare med solceller på taket

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

4 tankar kring ”Motion 15: Satsa på elbilar

 1. Johan Erlandsson

  Tillverka liten elbil: 6 ton CO2. Elmix i Europa: 460 g CO2/kWh, plus en hel del kärnkraft. Elförbrukning elbil: 1,5 kWh/mil. Visst ska vi ha elbilar, men i betydligt mindre omfattning än dagens resurs-, energi-, och ytkrävande massbilism.

  Svara
 2. Bo g Eriksson

  Låt elbilen drivas av bränsleceller, så får dem större räckvidd mellan tandningar/laddningar.

  Svara
 3. Bo G Eriksson

  Kan du inte lägga till att elbilar på sikt också kan drivas av bränsleceller med 0-utsläpp. Då får de längre räckvidd mellan tankningarna och tankningarna går fortare.

  Svara
 4. Ulf Flodin

  Elbilar kräver lika mkt yta som vanliga bilar i städerna. Ger samma ökade risk för den fysiska passivitetens sjukdomar. Samma ökade olycksrisk som för vanliga bilar, ja kanske högre risk pga tyst gång jfrt koll trafik. Drar mer energi än koll trafik.Ty: Friktionen järnhjul räls är mkt lägre än gummi asfalt. Elbussar bättre än elbilar ur ovanstående perspektiv- Men de bilar som trots allt behövs – kanske en miljon i Sverige, kan man ju överväga eldrift för. Ulf Flodin

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *