Motion 19: Utökat producentansvar

MOTION 19: Utökat producentansvar

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att producentansvaret behöver utökas med sikte på att skapa cykliska materialflöden till att gälla alla material samt till att gälla det avfall som produkten ger upphov till under användningen. Vi vill även att Klimatriksdagen framför att producentansvaret behöver skärpas så att det får den preventiva funktion det är tänkt att ha.

Producentansvaret infördes för att motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Detta hindrar inte företag från att utveckla förpackningar som är krångliga att återvinna och sammansatta av olika material som motverkar återvinning.  Dagens ”energiåtervinning” ur avfall är i själva verket fossil förbränning eftersom en stor del av avfallet består av plast. Tvärtemot vad de avfallsföretag som tar hand om avfallet på detta sätt vill hävda är detta växthusgaser som direkt förstör klimatet. Sveriges överkapacitet på förbränning är inte ett argument för att bränna mer.

Enligt i Sverige antagna EU-direktiv är det viktigt att minska och förebygga avfall, och det är detta producentansvaret borde rikta in sig på genom att göra det dyrt med förpackningar och materialsvinn och tvinga fram innovativt tänkande runt material och konsumtion.

Dagens utformning av producentansvaret har fokus på förpackningar, något som kan få sådana obegripliga följder som att den som försöker återvinna en stekpanna i metallåtervinningen kan ställas inför rätta. Därför bör producentansvaret vidgas till att gälla material snarare än förpackningar, så att all metall, allt papper, all plast, och så vidare kan återvinnas eller återanvändas. Dessutom bör fler materialgrupper inkluderas, exempelvis fossila bränslen, textilier och böcker.

Många produkter har störst miljöpåverkan under användningen, till exempel genom hög energianvändning. Därför bör även användningsfasen inkluderas i producentansvaret, något som skulle leda till minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Producentansvaret bör också syfta till att materialen i alla produkter ska kunna ingå i slutna materialcykler och därmed eliminera material som inte passar i sådana flöden.

 

Författare:
Kerstin Sylwan och Olof Kolte

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *