Motion 20: Stimulera lokal självförsörjning

MOTION 20: Stimulera lokal självförsörjning

Som en beredskap inför att vår energiresurser från fossila bränslen kommer att sina, och det ökande kravet på en mera miljövänlig energiförbrukning och återhållen tillväxt, finns ett stort behov av stöd och stimulans till de näringar som baseras på en lokal självförsörjning. Alltså en försörjning av främst livsmedel, men också av andra varor och servicetjänster, som erbjuder kortare transportsträckor och ett utökat nyttjande av näraliggande naturresurser och nära boende arbetskraft. Allt som i förlängningen åstadkommer en bättre miljö och ett minskat klimatutsläpp.

Med ”lokala områden” definierar jag här det som sträcker sig från landsortsbyar till kommuner, och där de näringar och verksamheter som föreslås blir föremål för stöd och stimulans bör växa fram i och vända sig främst till de egna närområdet med sina varor och tjänster. Det finns säkert många stödformer som här skulle kunna komma ifråga, men jag tror att man i första hand borde pröva på någon form av skattereducerande stimulanspaket.

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att utarbeta ett förslag om att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett skattereducerande stöd- och stimulanspaket till kommuner som satsar på lokala självförsörjningsprojekt. I första hand inom livsmedels- och djurhanteringen, men även inom andra näringar som främst levererar varor och tjänster till närområde (inklusive energi, till exempel med sol- och vindkraft).

I sin bok Omställningens tid framhåller Björn Forsberg att vi med nödvändighet måste upphöra med tillväxtkravet, och ställa in oss på en hållbar framtid, eftersom vi nu har nått oljetoppen (peak oil). Vidare ”kräver” hans framtidssamhälle en radikal omställning av ekonomin; där marknadsekonomin, det dominerande ”lönearbetet” och vår nuvarande ”konsumism” måste omprövas i grunden.

Samtidigt ger han många ”praktikfall” från lyckade kommunala satsningar. Inte minst från USA med sina tilltagande statsodlingar, och där den så kallade omställningsrörelsen också har startat organisationer som Transition US och Post Carbon Institute. Här nämns också Samsø i Danmark som har gjort sig självförsörjande av elenergi och Underåker i Jämtland med sin Fjällbetets ekonomiska förening.

Alf Hornborg tar i sin bok Myten om maskinen upp den skiljelinje som går mellan den etablerade ekonomiska världen och ekoforskare/miljörörelser, som finner att ökad tillväxt kräver ständigt ökad exploatering av naturen, och dessutom befäster och utökar de globala orättvisorna. Han nämner också det kontraproduktiva i Bruntlandsrapporten 1987, när den visserligen ”antar ekologins överordnade betydelse, men föreslår lösningen för utvecklingsländerna fattigdom med ökad tillväxt, närmare bestämt fem till tio gånger högre produktion inom de närmaste femtio åren”.

Såväl för motverka de globala orättvisorna, bland annat vad gäller deras (”periferins”) råvarudistribution och vår (”centrums”) förädling – och för att minska vårt energislöseri och vår exploatering av naturresurserna, så måste vi ställa om vår livsföring och samhällsplanering från behovet av ständigt ökad tillväxt och till ökat hänsynstagande för bevarandet av miljö- och klimatvärden i en naturlig livscykel.

En bra förberedelse till denna omställning är att utarbeta ett förslag om att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett skattereducerande stöd- och stimulanspaket till kommuner som satsar på lokala självförsörjningsprojekt.

I ett ”minikanon” har jag anmält tre böcker som ger goda argument för denna motion. Två av författarna nämns ovan. Av den tredje, Nina Björk, återger jag nedanstående citat som särskilt tydligt talar om att ”Omställningens tid” är inne:

”Vi står för något oerhört i mänsklighetens historia. Vi har frigjort mängder av tid. Vi har uppfunnit maskiner, datorer, kommunikationsmedel som alla har frigjort tid, frigjort mänskliga arbetskraft. Vi har blivit, skulle ha kunnat bli, friställda. Ställda i frihet. Och vi reagerar med fasa! För systemet – det enda, det realistiska, det som alla politiker måste förvalta för att räknas som seriösa – bygger ju på att vi arbetar, att vi får lön, att den som köper vår arbetskraft, vår tid, får vinst. Den fria tiden blir därför ett hot. Och det märkliga inträffar: vi måste skapa arbeten. Skapa sysselsättning.”

”Minikanon” med anmälan av böckerna

  • Björn Forsberg: Omställningens tid
  • Alf Hornborg: Myten om maskinen
  • Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar

 
hittar du här.

 

Författare:
Lars-Ola Johansson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 20: Stimulera lokal självförsörjning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *