Motion 21: Energieffektivisera handeln

MOTION 21: Energieffektivisera handeln

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det bör införas krav på minskad energianvändning inom handels-, konsumtions- och reklambranschen.

Inom den kommersiella sektorn för handel av varor har varuhus och stora köpcentrum ökat under de senaste åren. Fasader, skyltar och varor belyses med ett stort antal lampor/lysrör/strålkastare som drar stora mängder energi.

Som privatperson uppmanas vi alla att stänga av på riktigt och släcka efter oss. Minska värmen i våra hem och inte duscha så länge. Då handeln låter kunderna och miljön stå för kostanden vore det rimligt att ställa krav på att butiker fasar ut gammal omodern belysning och väljer det mest energieffektiva alternativen.

Kravet skulle kunna ställs med en övergångsperiod på cirka tre till fem och i förhållande till omsättning. Till exempel skulle ett företag med en omsättning på mer än 500 000 kronor per år inom tre år behöva ha bytt till ny energismart belysning och till vitvaror eller annan utrustning som inte drar så mycket energi.

Likaså borde det införas krav på att reklamskyltar och belysta företagsloggor släcks ner efter ett givet klockslag eller begränsas till ett visst antal timmar. Till mataffärer och liknande borde det införas en lag om energismarta lösningar för kylar och frysar.

Ett alternativ skulle kunna vara att ta fram ett mått på att affärsverksamheter inte får förbruka mer energi än ett begränsat antal kilowattimmar per kvadratmeter. Likt nybyggnadskraven för bostäder får nya affärer/gallerior inte förbruka mer.

Detta skulle leda till en stor besparing för både företaget, konsumenterna och miljön i det långa loppet.

Om kravet inte följs åläggs företaget ett vite utifrån omsättning eller vinst så att straffet blir rimligt i förhållande till företagets storlek. Kontrollerande organ skulle kunna vara kommunens eller länsstyrelsens miljöinspektörer alternativt Energimyndigheten.

 

Författare:
Samuel Costa Nordvall

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *