Motion 22: Klimatvänlig livsstil

MOTION 22: Klimatvänlig livsstil

Hur ska vi människor känna att klimatförändringen berör våra gemensamma vardagsliv, så att vi engagerar oss i omställningen – innan det är för sent?

Vi vill att Klimatriksdagen begär stöd och hjälp från politiker och myndigheter att organisera en omställning till en klimatvänlig livsstil, där fossila bränslen snabbt och successivt blir omöjliga att använda.  Vi medborgare behöver detta incitament för att på bred front och med stöd av varandra ändra våra beteenden och vanor till en mer klimatvänlig livsstil.

Vi är många som är mycket oroade av den pågående klimatförändringen och  vill delta i arbetet mot klimatförändringen men ej vet riktigt hur. Vi hindras lätt av psykologiska försvar som förnekelse, bortträngning och rationalisering.

Ändrad livsstil hos många människor är nödvändigt i en omställningsrörelse för att minska de klimatförstörande utsläppen.

Bakgrund
Klimathotet fortsätter att öka enligt den femte rapporten från IPCC. Forskarna är övertygade om att jorden blir varmare och att mänskliga aktiviteter bidrar till uppvärmning och klimatförändring. Den engelske klimatforskaren Kevin Anderson anser att vi nu befinner  oss  på tröskeln till en farlig klimatförändring. Enligt den amerikanske klimatforskaren James Hansen och vår svenske expert Johan Rockström måste vi stoppa temperaturhöjningen till en grad. En enda grad! Dags för politiken att över partigränser komma fram till en hållbar omställning för att fasa ut användningen av fossila bränslen. Tiden är knapp. Vi måste börja nu!

Utsläppen är ojämnt fördelade bland mänskligheten. Enligt Kevin Anderson står 2 procent av oss för 50 procent av utsläppen. I Sverige släpper vi ut  mellan 6 och 10 ton klimatförstörande gaser per person och år. Jorden tål knappt 2 ton. Därför måste vi i Sverige och i många andra rika länder måste snarast minska våra utsläpp rejält. Ny teknik är viktig, men vi kan inte enbart förlita oss på denna. Beteendeförändringar som leder till en klimatvänlig livsstil är nödvändiga för att minska de  klimatförstörande utsläppen.

Åtgärder
Ur psykologisk synvinkel behövs en folkbildning och folkmobilisering i en form  som människor kan ta till sig och som skapar ett varaktigt engagemang. Det behövs en mobilisering kanske liknande den som ledde fram till broschyren ”Om kriget kommer”. Möjligen skulle ett ”Klimatupplysningsinstitut” skapas där man använder sig av  psykologiska kunskaper och modern marknadsföring, så att en omställning kan bli en positiv utmaning i stället för att upplevas som ett hot mot vår nuvarande livsstil.

Självklart bör ett viktigt fokus ligga på hur dagens handlande  kommer att påverka framtiden för våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Kunskap behövs för hur man kan bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen, genom förändrade matvanor och ändrade konsumtions- och transportvanor. Många vet till exempel inte att en flygresa tur och retur Thailand–Sverige ger utsläpp av cirka 6 ton klimatförstörande gaser.

Ekonomisk styrning är också nödvändigt. För många höjs motivationen om det lönar sig att leva klimatvänligt.

Stigande koldioxidskatt rekommenderas av många som den mest effektiva åtgärden. Om den kombineras med sänkt skatt på klimatvänlig konsumtion – eller, som några föreslår, 100 procents återutbetalning till alla medborgare i lika delar – borde förslaget accepteras av tillräckligt många.

Rättvisa underlättar ändring av livsstil. Det är lättare att ändra sitt beteende om andra också gör det. Personliga utsläppsrätter, en form av ransonering, är ett sätt som brukar upplevas rättvist.

Sverige kan inte ensamt lösa klimatproblemen, men vi kan påverka andra genom att vara förebilder, visa på modeller och metoder som fungerar.

Vi yrkar på att Klimatriksdagen uppmanar Sveriges folkvalda att snarast genomföra åtgärder som gynnar en snabb omställning, bort från fossila bränslen, och som möjliggör för människor att bli delaktiga och engagerade i denna omställning i stället för att med nödvändighet bli offer för fortsatta klimatkatastrofer.

 

Författare:
Eva Bexell, Ann Helleday, Ann-Mari Hofsten, Margareta Falk Hogstedt, Kristina Salén och Ingela Stolt

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 22: Klimatvänlig livsstil

  1. Micke vK

    Bra motion! ”Enligt Kevin Anderson står 2 procent av oss för 50 procent av utsläppen.” Oj – vilken siffra! Försökte leta upp den men hittade den inte, var kommer den ifrån?

    Svara
  2. Ole Stilborg

    Motionen är välargumenterande och trevlig och man kan hålla med om allt. Ett problem är dock att den i sig blir en allmän sammanställning av allt eller mycket av det klimatriksdagen vill. Jag vet inte riktigt vad jag röster för om jag väljer den. Personligen tycker jag den skulle vara mycket bättre om det konkreta förslaget var inrättandet av ett klimatupplysningsinstitut . En utmärkt ide som verkligen kan lyftas fram. Med lite mindre av det allmänna om behovet av aktion och lite flera meningar om vad ett sådant klimatupplysningsinstitut skulle kunna spela för roll skulle göra denna motion mycket intressant för många fler.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *