Motion 23: Insamling av matavfall till biogasproduktion

MOTION 23: Insamling av matavfall till biogasproduktion

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att insamlingen av källsorterat matavfall bör utökas för att framställa mer biogas. Målet ska vara att inom en snar framtid 100 procent av landets matavfall samlas in och används till biogasproduktion.

I Sverige är det idag cirka 170 kommuner som har separat insamling av källsorterat matavfall. Cirka 20 kommuner har endast insamling från storkök och restauranger (källa: Avfall Sverige). Genom att införa krav på källsortering och insamling av matavfall i samtliga kommuner och låta det kravet gälla för alla platser där mat och matavfall slängs, som till exempel hushåll, arbetsplatser, skolor, sjukhus, restauranger, mataffärer och alla former av storkök kan mängden insamlat material öka rejält över hela landet. För att ta hand om det insamlade avfallet ska nya biogasanläggningar byggas runtom i landet. Därigenom ökar tillgången på biogas och förbrukningen av andra mer klimatbelastande bränslen kan minska.

Vid produktion av biogas från avfall kan vi få bränsle av något vi annars inte skulle fått användning för och ingen odlingsmark behöver utnyttjas.

 

Författare:
Helene Ragnemalm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 23: Insamling av matavfall till biogasproduktion

  1. Bengt Flärdh

    Motion 10 och 23. Biogas och kretsloppskompost – två motioner om avfallshantering.
    När det gäller biologiskt avfall bör målsättningen vara att det ska in i det levande kretsloppet med så små energiförluster som möjligt. Då kan både biogas och kretsloppskompost vara bra alternativ, som båda kan och bör vidareutvecklas – biologisk forskning behövs!!!

    Skapelsen är inte byggd på enfald, utan mångfald intill det oändliga. När det gäller vilken typ av avfallshantering som ska tillämpas passar en av permakulturens principer in. Förutsättningarna vid varje enskilt tillfälle avgör valet, och det finns många olika metoder att tillämpa.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *