Motion 25: Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna

MOTION 25: Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige bör ta initiativ till kraftfulla internationella satsningar för att inte bara bromsa klimatförändringen, utan även stabilisera världens befolkning, utplåna fattigdomen och återställa ekosystemen.

Klimatförändringen är ett oerhört allvarligt problem, men det är inte det enda stora problem världen brottas med. Andra stora problem är den kraftiga ökningen av världens befolkning, fattigdomen och förstörelsen av ekosystemen. Dessa tre frågor hänger samman med varandra och med klimatfrågan. För att kunna lösa klimatproblemen måste vi lösa även dem. Särskilt om vi vill respektera principen om alla människors lika värde.

Ekosystem som skövlas kan ge stora utsläpp av växthusgaser. Det gäller till exempel skogar som huggs ner och jord som utarmas eller eroderas. Fungerande ekosystem behövs förstås också för att vi ska kunna försörja hela jordens befolkning med mat och dessutom för att odla biobränslen, byggnadsmaterial som inte orsakar utsläpp av växthusgaser (till exempel trä och bambu som konstruktionsmaterial, lin och andra växtfibrer till isolering) och så vidare. Ju mer jord som eroderar eller omvandlas till öken, desto svårare blir kampen om vem som ska få använda den jord som finns kvar till vad. (Samtidigt är en dämpning av klimatförändringarna en av de viktigaste åtgärderna för att rädda ekosystemen.)

Med hjälp av förnyelsebara bränslen, energieffektiv teknik, klimatvänliga matvanor och odlingsmetoder med mera bör vi kunna vi krympa de mängder växthusgaser som släpps ut per person till hållbara nivåer. Men om jordens befolkning fortsätter att öka som den gör just nu blir det till slut ändå för mycket utsläpp, även om utsläppen per person är låga. Ju fler vi är, desto svårare blir det naturligtvis också att få jordens resurser att räcka till alla. Den ovan nämnda dragkampen om marken förvärras. Alltså måste befolkningsmängden stabiliseras, och ju förr desto bättre.

En viktig åtgärd för att kunna stoppa befolkningsökningen är att bekämpa fattigdomen. När människor inte längre är fattiga skaffar de betydligt färre barn. De får då också kraft till annat än att klara den akuta överlevnaden och kan engagera sig i arbetet med ett hållbart samhälle. Vi kan inte förvänta oss att människor som knappt har mat för dagen ska kunna bry sig om klimatet och andra miljöfrågor. Vi i Sverige och andra delar av den rika världen har med oljans hjälp fått en mycket hög materiell levnadsstandard. Samtidigt har vi orsakat den pågående klimatförändringen, vars konsekvenser drabbar världens fattiga värst. Om vi ska respektera principen om alla människors lika värde måste vi fördela det välstånd jorden kan ge oss på ett mer rättvist sätt. Att avskaffa fattigdomen är en bra början.

Eftersom vi i Sverige tillhör den del av världen som orsakat klimatförändringen (och dessutom tjänat bra på det) tycker jag att vi ska ta en ledande roll för att dämpa den. Därför anser jag att Sverige ska ta kraftfulla initiativ för att dämpa klimatförändringen, återställa ekosystemen, stabilisera världens folkmängd och utrota fattigdomen.

 

Författare:
Karin Stenholm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 25: Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *