Motion 25: Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna