Motion 3: Energisparande och köpfrid

MOTION 3: Energisparande och köpfrid

Sammanfattning: En affärstidslag skulle bland andra positiva effekter minska matsvinnet, energianvändningen och klimatutsläppen.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att vi behöver en
affärstidslag med begränsning av butikernas öppettider.

Klimatproblem
Konsumtionen är ett av de stora problemen för miljön och klimatet. Bilresor till och från butiker är
en del av detta problem.

Bakgrund

På 1990-talet fanns i Sverige en affärstidslag som begränsade affärernas öppettider. En liknande lag fanns i 1980-talets Tyskland där den begränsade öppettiderna till klockan 18.30 på vardagar, klockan 14 på lördagar och helt stängt på söndagar. En sådan lag kan minska matsvinnet betydligt. Dels var matsvinnet i butikerna säkerligen betydligt mindre, eftersom butikerna satsade på att sälja slut på färskvarorna till stängningsdags på lördagen. Matsvinnet i hemmen blev även det betydligt mindre eftersom den som slarvat med att handla inför helgen fick tillfälle att ”rensa skåpet”, det vill säga konsumerade det som fanns hemma i stället för att gå och köpa nytt. Det medförde utan tvivel att många matvaror förbrukades som förmodligen aldrig skulle ha kommit till användning om butikerna varit öppna.
Eftersom maten står för en mycket stor del av våra utsläpp, och vi vet att svinnet är mycket stort både i handeln och i hemmen, är det angeläget att snarast vidta åtgärder som minskar svinnet. Även biltrafiken och elförbrukningen i affärerna borde påverkas nedåt i viss mån.
Butiker som släcker ned, håller dörrarna stängda och täcker över kyl och frys en dag i veckan och eventuellt även på kvällarna borde rimligen sänka elförbrukningen med åtskilliga procent. Den del av trafiken som utgörs av affärsanställdas resor till arbetet bortfaller helt på söndagen, och kundresorna minskar sannolikt något. Däremot kan givetvis resor till andra resmål komma att ersätta de inköpsresor som bortfaller, varvid den resulterande effekten på just trafiken blir måttligt stor.
Att en sådan här affärstidslag även borde ha positiva effekter på familjeliv och umgänge, när söndagen blir fredad för konsumtionspressen, är ytterligare en faktor som dock inte har direkt med klimatet att göra.

Möjliga invändningar
Invändningar som kan framföras är att det minskar antalet arbetstillfällen. Men ju färre anställda som krävs för att sälja befolkningens behov av livsmedel och andra förnödenheter, desto lägre kan priserna hållas. Och lägre matpriser vill de flesta konsumenter ha.
Man kan också invända att valfriheten inskränks. I många fall måste dock valfriheten inskränkas för att samhället ska fungera, till exempel är det förbjudet att köra bil på vänster sida av vägen och att kasta ut sina sopor i skogen istället för att betala för soptömning. För att åstadkomma en sänkning av koldioxidutsläppen måste samhället förändras och många små åtgärder som var och en för sig inte har så stor effekt kan vara mindre smärtsamma än några få större åtgärder.

Slutsats
Regeringen bör föreslå en affärstidslag för att dels minska energianvändningen och dels frigöra tid för konsumenterna att göra annat än att konsumera.

 
Författare:
Eva Gustavsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *