Motion 5: Inga fler vägsatsningar

MOTION 5: Inga fler vägsatsningar

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Trafikverkets budget ska utformas så att alla pengar för nyinvesteringar ska läggas på utbyggnad av järnväg, samt gång- och cykelvägar. Ingenting ska gå till nya bilvägar.

 
En stor del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från biltrafiken. För att få bort dem måste vi köra mindre bil. Det räcker inte att ersätta de bensindrivna bilarna med bränslesnåla bilar som drivs med förnyelsebara bränslen. Det finns väl belagt i forskningen att nya bilvägar leder till ökad biltrafik, så därför är det i nuläget extremt olämpligt att bygga nya bilvägar.

Både Trafikverket och Sveriges kommuner lägger trots detta fortfarande mycket pengar på nya bilvägar. (Kommunernas vägar tas upp i en annan motion.) Nu är det dags att sluta bygga bilvägar. De vägar som finns ska underhållas, men för övrigt ska alla Trafikverkets pengar läggas på utbyggnad och underhåll av järnväg och gång- och cykelvägar. Eventuella halvfärdiga bilvägar ska inte byggas klart.

 
Författare:
Karin Stenholm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 5: Inga fler vägsatsningar

 1. Pingback: Motion 7: Bilvägsstopp i kommunerna | Klimatriksdag 2014

 2. Mats Weinesson

  Att kategoriskt säga nej till att överhuvudtaget ej bygga nya vägar inger inte förtroende.
  Att man varje gång ska överväga alternativ till ny väg är bättre.
  Att få trafik att flyta utan för mycket stopp eller snäva kurvor och ryckighet är en bra klimatinvestering i befintlig infrastruktur.
  Att man fullt ut ska satsa på fler cykelvägar är bra.
  För alla som bor på landsbygden är elbilens intåg den största klimatnyttan man kan göra istället för att tränga ihop befolkning i storstäder med alla problem det innebär.

  Svara
 3. Karin Stenholm

  Det stämmer faktiskt inte att det är en bra klimatinvestering att få trafik att flyta smidigt utan kurvor, stopp och så vidare. Räknar man på den enskilda resan blir det kanske mindre utsläpp, men ju smidigare det blir att köra bil, desto fler bilresor gör man. Totalt sett blir det alltså mer utsläpp ju bättre bilinfrastrukturen är. (Man kan säkert hitta något enstaka undantag, för det kan man alltid, men generellt är det så.) Det finns mycket forskning på detta område. Om du mejlar mig på kulingvarning@yahoo.com, så kan jag skicka över en sammanställning.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *