Motion 6: Ett klimatomvandlande skatte- och avgiftspaket

Motion 6 har dragits tillbaka till förmån för nr 13, 32, 80, 88, 101, 108 och 199.

 

MOTION 6: Ett klimatomvandlande skatte- och avgiftspaket

Vi yrkar på att Sveriges riksdag antar ett reformpaket med skatter och avgifter som väsentligt påskyndar omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Paketet kan exempelvis innehålla kraftigt höjda energi- och koldioxidskatter och straffskatter på fossila bränslen, kombinerade med skattelättnader alternativt subventioner till bilberoende glesbygdsbor.
För att hantera dessa styrmedel optimalt bör ett klimatpolitiskt råd bildas, under statsrådsberedningen, med uppgift att utforma en skatte- och avgiftspolitik som snabbt styr oss till ett klimatneutralt samhälle samtidigt som de svagaste grupperna skyddas.

Bakgrund

Skatter och avgifter är bland de mest verkningsfulla styrmedel som ett lands regering har för att åstadkomma förändringar. Målet att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 kan bara nås om dessa styrmedel utnyttjas betydligt mer kraftfullt än idag.

 

Författare:
Anika Agebjörn

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 6: Ett klimatomvandlande skatte- och avgiftspaket

 1. Agne Svanberg

  Kostnaden för kollektivtrafiken var 18,5 miljarder kronor 2012. Skatteminskningarna i regeringens aktuella budgetförslag är 17,5 miljarder (tala om dålig fantasi med jobbskatteavdrag på jobbskatteavdrag, som är mest lönande för dem som redan har en hög lön).

  Förslag 1: Inför fri kollektivtrafik i.st.f. skatteminskningar.
  Studier av nolltaxa pekar mot att kollektivåkandet då kommer att öka med ca 30%, viket i sig kommer att kräva satsningar på fordon mm under kommande år. Och så skönt det skulle vara att slippa dessa krångliga biljettsystem, som är i det närmaste obegripliga för många äldre och turister. Låt de dyra investeringarna i biljettsystemen få gå hädan som ett praktexempel på att kasta pengar i sjön.

  Alla länder måste hjälpa till med minskningen av fossila bränslen för våra barnbarns skull.
  Det är viktigt med klara spelregler i samhället i allmänhet och för industrin i synnerhet.

  Förslag 2: Gör koldioxidutsläpp från fossila bränsle dyrare och dyrare, utan att höja skattetrycket. Detta görs med en s.k. skatteväxling där hela skatteintäkten från koldioxidskatten omedelbart delas ut till allmänheten. Gör klart att höjningar kommer att ske varje år, så att en anpassningsprocess kommer igång. Detta förslag har på senare tid framförts i många länder och är väl genomtänkt. För Sveriges del, finns information om tankegångarna på http://www.cclsverige.se.

  Förslagen enligt ovan kommer successivt att leda till ett jämlikare samhälle, mer kollektivtrafik och samåkande, ett bättre klimat, ett bra exempel för andra länder (som föredöme kan Sverige ha större betydelse än de flesta tror), energibesparingar, snabbare övergång till elbilar osv. Detta är en riktning som Sverige behöver gå i.

  Politik är det möjligas konst.
  Vilka politiska partier är redo att ta upp dessa två förslag på sin agenda?

  Agne Svanberg

  Svara
 2. brittakahanpaa

  STYRMEDEL: Det EFFEKTIVASTE sättet att få stopp på en production man inte vill ha, är att göra tillverkningen så dyr så att folk väljer billigare varor._______________________________
  EXEMPEL KÄRNKRAFT-EL: GÖR KÄRNKRAFTEN OLÖNSAM ! Då vill ägaren stänga kärnkraftverket. Om ägaren har en produktionskostnad på 30 öre/KWh el, men El-börsen Nordpool bara betalar 20 öre/KWh till ägaren för elen, gör ägaren en förlust och ber regeringen om att få stänga kärnkraftverket.———Det ser vi nu: Eon har bett regeringen om lov att få stänga Oskarshamn 1, som går med förlust, och skulle gå med ännu större förluster om det skulle byggas om.———– Alla kärnkraftägarna har gått samman och bett om dispans för att slippa betala vad KÄRNAVFALLSFÖRVARET kommer att kosta. De betalar EN RÖRLIG PRODUKTIONSSKATT /KWh el till kärnavfallsfonden. Den är alldeles för låg, men ägarna kan inte driva flera av kärnkraftverken vidare, om de måste,som lagen föreskriver, betala fullt ut för kärnavfallsförvaret . Kärnkraftverken borde också betala en FÖRSÄKRINGSKOSTNAD i form av EN RÖRLIG PRODUKTIONSSKATT, som utlovats, men ägarna har sluppit undan.
  Vi kan bara använda oss av en rörlig PRODUKTIONSSKATT på varor som tillverkas i Sverige. Men EU -politikerna kan sätta en rörlig PRODUKTIONSSKATT på kol och olja som produceras i Europa .
  Det bästa med rörlig PRODUKTIONSSKATT är att företagen inte kan få skadestånd i efterhand, när de gått i konkurs. Konsumenterna har inte heller få någon prisökning!
  FÖRRA GÅNGEN ÄGARNA SATT I KNIPA SÄNKTE POLITIKERNA KRAFTIGT DEN RÖRLIGA PRODUKTIONSSKATTEN och gjorde om den till effektskatt, ” en fastighetsskatt”, som räddade flera kärnkraftverk från att gå i konkurs.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *