Motion 6: Ett klimatomvandlande skatte- och avgiftspaket