Motion 7: Bilvägsstopp i kommunerna

MOTION 7: Bilvägsstopp i kommunerna

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det behövs ett förbud för kommunerna att bygga nya bilvägar.

En stor del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från biltrafiken. För att få bort dem måste vi köra mindre bil. Det räcker inte att ersätta de bensindrivna bilarna med bränslesnåla bilar som drivs med förnyelsebara bränslen. Det finns väl belagt i forskningen att nya bilvägar leder till ökad biltrafik, så därför är det i nuläget extremt olämpligt att bygga nya bilvägar. Både Trafikverket och Sveriges kommuner bygger ändå mycket nya bilvägar. (Trafikverkets vägar tas upp i en annan motion.)

Nu är det dags att sluta bygga nya bilvägar. Eventuella halvfärdiga bilvägar ska inte byggas klart. De vägar som finns ska underhållas och mindre vägar som behövs för att ansluta ny bebyggelse till den befintliga bebyggelsen ska få byggas, men inga andra. Vägar som byggs för att öka framkomligheten för bilarna är direkt olämpliga. Vägar som byggs för att flytta biltrafik till ett annat ställe leder också till en ökning av biltrafiken. Det är bättre att kommunerna satsar sina trafikpengar på gång- och cykelvägar. Där finns i de flesta kommuner stora brister.


Författare:

Karin Stenholm

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 7: Bilvägsstopp i kommunerna

  1. Bosse Grönqvist

    Ett belysande exempel är förbifart Stockholm som är en helt onödig satsning. Vi upplever idag redan ”peak car” dvs biltrafiken i Sverige minskar och att då bygga en fyrfilig motorväg för ca 60 miljarder känns som ett slöseri med skattemedel när pengarna kunde användas till satsningar på el-driven trafik, spårväg, järnväg, trådbussar etc.
    Idag hittar man i princip bara ett fat olja per tre fat som vi förbrukar trots större och större satsningar på oljeletandet.
    Inom ett tiotal år kommer vi att få de första yttringarna av nedåtgående oljetillförsel, dyrare bränslen, ev. ransonering, och att då satsa på att bygga bilvägar känns absolut inte optimalt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *