Motion 8: Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle

MOTION 8: Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle

För ett hållbart framtida samhälle krävs en snabb global omställning från användandet av fossila bränslen till ett klimatneutralt energisystem. Enbart två industriländer i historien har under kort tid lyckats ställa om från en stor andel fossila bränslen till en klimatsäker elproduktion: Sverige och Frankrike. Sveriges kärnkraftsutbyggnad under 1970-1985 är det enda exemplet i historien där ett land har byggt ut säker, ekonomisk och klimatneutral energiproduktion i den takt som nu behövs globalt för att i tid ersätta dagens fossilkraftverk och undvika en potentiell klimatkatastrof.

Kärnkraften är den enda klimatneutrala baskraften som går att bygga ut i någon större omfattning, eftersom vattenkraften redan har byggts ut till nära sin globala maxkapacitet. Världens ledande experter på klimatfrågan, forskare såsom James Hansen (NASA), Ken Caldeira (Stanford), Kerry Emanuel (MIT) och Tom Wigley (UCAR) har alla gjort bedömningen att ny och utvecklad kärnkraft måste vara en central del av lösningen.

Det finns ingen som helst klimatvinst i att ersätta kärnkraft med förnybart. Det kan ses tydligast i Tyskland där man har försökt ersätta kärnkraft med vind och solkraft, med stora kostnader, nybyggnation av kolkraft för att ersätta den förlorade baskraften och ökade växthusgasutsläpp som resultat.
Ett realistiskt klimatneutralt energisystem har kärnkraft och vattenkraft som baskraft och förnybart som vind, våg och sol som komplement. Sverige har redan visat världen att det går att ställa från en smutsig till en fullt klimatneutral elproduktion genom kärnkraft på mindre än tjugo år på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Vägtransporter är idag den största enskilda utsläppskällan av växthusgaser i Sverige. När vi uppgraderar dagens kärnkraftverk till nyare, säkrare och mer effektiva verk så bör den nya produktionen vara dimensionerad för att täcka en fullskalig elektrifiering av Sveriges
transportsektor.

Jag yrkar på att klimatriksdagen följer rådet som ges av världens ledande forskare på klimat, miljö och energisystem och fullföljer omställningen till ett helt klimatneutralt samhälle genom att elektrifiera den svenska transportsektorn med hjälp av ny kärnkraft kombinerat med förnyelsebara energikällor. Klimatriksdagen bör kräva en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse från Sveriges politiker som möjliggör en marknadsmässig nybyggnation av framtidens kärnkraft.

 

Författare:
Dr. Staffan Qvist,
Uppsala universitet
 

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

40 tankar kring ”Motion 8: Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle

 1. Peter Ericson

  Vansinne.
  Kärnkraften dödar oss alla.
  Tror att Hr Qvist missat de 2,5 miljoner människor som Tjernobyl utrotat.
  Världen behlvöer stänga ner all kärnkraft.

  Peter Ericson, Docent, Sakkunnig historiker

  Svara
  1. Carl Erik Magnusson

   Peter Eriksson: Varifrån kommer din uppgift om att 2,5 miljoner människor ”utrotats” på grund av Tjernobylolyckan. Har du ägnat någon tanke åt källkritisk granskning? Är din källa en en granskad artikel i en vetenskaplig tidskrift? Har du jämfört med andra källor, t ex WHO?

   Svara
 2. Wolfgang Ranke

  Det är som Mikael Karlsson, ordf i naturskyddsföreningen, sa: Att försöka att lösa klimatfrågan med kärnkraft är som att vilja banta genom att börja röka!

  Svara
 3. Elisabet Logård

  Vi vill inte bryta Uran här eftersom det ödelägger stora naturområden i brottets omgivning för oöverskådlig tid. Vi vill inte förvara det uttjänta kärnbränslet i kapslar i jorden till kommande generationer för evinnerlig tids risk att skada, degenerera eller döda dem som kommer i närheten. Vi vill heller inte att människor på någon annan plats på jorden ska utsättas för detta. Ingenting historiskt i handhavandet och kontrollen ens i de svenska kärnkraftverken har fått oss trygga i att inte den mänskliga faktorn missbedömer, slarvar, ignorerar, sparar så att vi utsötts för de som inte kan hända inte heller visar det sig att ,an kan hindra verkliga sabotafe då Greenpeace kunde ta sig in. Vad hjälper det oss att straffa greenpeaceaktörer mot den som vill sabotera som inte går att straffa och till vad nytta når skadan är skedd.
  Lägg kraft och forskning på att förfina de systmen som kopplar ihopa vind-,våg-, sol- och vattenkraft samt till att lagra och komprimera laddningsbara ” batterier ” för utjämning mellan hög och lågtillgänglighet respektive åtgång av kraft.
  Energiindustrin får inte vara ett mål i sig utan ett medel att förse samhälle och näringsliv med energi för annan produktion.
  Sluta se kolkraften som det enda alternativet och försvara kärnkraften med denna jämförelse. Räcker inte fantasi, kunskaper och engagemang och ambitionerna längre än så är det dags att lämna över kreativiteten till de som inte fastnat i de gamla kol/ kärnkraftstänket utan kan tänka nytt inom området med helhetsansvar.

  Svara
  1. Carl Erik Magnusson

   Elisabet: Tänk på att den neodym som behövs i stora mängder i vindkraftverkens magneter bryts i där uran också förekommer. Numera är det enbart i Kina som neodym bryts i någon skala eftersom fyndigheter i västvärlden lagts ner av miljöskäl.

   Svara
  2. Magnus Hansson

   Varför skriver du att uranbrytning ödelägger områden för oöverskådlig tid? Det är ingen skillnad på brytning av uran än till exempel koppar eller neodym, som behövs till vind- och sol-kraftverk.

   Som du säkert vet så kan nya reaktorer (generation 4) använda det förbrukade kärnbränslet, och utnyttja resterande 98 procent av energin som finns kvar i bränslet. Mycket bättre att att återanvända bränslet, slippa bryta uran och inget kvar att långtidsförvara va?

   Svara
 4. Micke vK

  Peter Ericson: Har du någon källhänvisning till de där 2,5 miljonerna? WHO uppskattar 50 döda hittills, och en ökning av cancerfrekvenserna motsvarande 4000 dödsfall i framtiden. Hittills har t ex vattenkraften varit betydligt farligare, och kolet är förstås den riktiga boven hur vi än räknar:
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/16/nuclear-scare-stories-coal-industry

  WHO uppskattar att 150 000 dör av klimatförändringarna varje år redan idag. Staffan Qvist har helt rätt i att vi måste titta på skalbarhetsfrågan: även om hela världen skulle bygga sol och vind i samma takt som Tyskland, per person, tar det över 100 år att ersätta det fossila. Vi behöver använda alla verktyg.

  Svara
 5. Karin Stenholm

  När vi debatterar detta är det viktigt att inte bara diskutera vilka energikällor som ska ersätta de fossila, utan också hur vi minskar vår energiförbrukning. Här finns mycket att göra.

  Svara
 6. Carl Erik Magnusson

  Ja, ett av världens stora miljöproblem är livsstilen i den rika världen. Svenskar flyger exempelvis som aldrig förr. En fråga till Karin: Har du själv minimerat din energiförbrukning?

  Svara
 7. Bengt Ragnemalm

  Ja det är pest eller kolera men Staffan Qvist har rätt i att kärnkraft är ett effektivt medel för att minska vår klimatpåverkan. Därmed inte sagt att det är värt risken.

  Svara
 8. Karin Stenholm

  Carl Erik: Håller med om att livsstilen i den rika delen av världen är ett stort miljöproblem. Jag och min familj försöker successivt minska vår energiförbrukning och har kommit en bit på väg. Det var tolv år sen vi flög sist och vårt bilkörande är litet, så där har vi lyckats hyfsat. På andra områden har vi inte kommit lika långt. Tyvärr är vårt samhälle utformat så att det är lätt att göra fel och svårt att göra rätt och det måste förändras.

  Svara
 9. Magnus Hansson

  Peter Eriksson fantiserar. Det har inte dödats några 25 miljoner av kärnkraft. Det finns ingen källa till detta påstående.

  Wolfgang Ranke saknar argument för sitt uttalande, han hänvisar bara till (sina) auktoriteter.

  Svara
 10. Ulf Bredberg

  Peter Ericson, du är mycket farligare än kärnkraften, många fler har säkerligen dött av de psykopsomatiska effekterna av den totalt faktabefriade skrämselpropagandan. Läs FNs rapport om hälsoeffekterna innan du uttalar dig om kärnkraften igen, för du är farlig. Sorgligt nog det 63 personer på grund av Chernobyl, varav mycket tragiskt 15 av de cirka 7000 barn som fick skölkörtelcancer.

  https://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf

  Svara
 11. Ulf Bredberg

  Elisabet Logård, vi ska inte bryta mer Uran, vi ska använda vårt ”kärnavfall” som bränsle. Det räcker för vårt totala energibehov i Sverige, inklusive klimatneutralt fordonsbränsle, i närmare 1000år. Dessutom blir energin från kärnavfallsförbrännarna billigare än all annan energi, förutom befintlig vattenkraft.

  https://www.iaea.org/newscenter/news/2013/fastreactors.html

  Det sker idag i bland annat Beloyarsk i Ryssland och många fler är på väg.

  https://gunnarlittmarck.blogspot.se/2014/01/bolyarsk-4-criticality-soon-and-this.html?view=magazine

  Avfallet som blir klar, några få procent av dagens ”kärnavfall”, som vi behöver lagra i 200-300 år, inte 100.000år som dagens ”kärnavfall”
  Jag tycker att vi ska använda saltsmältreaktorer MSR med flytande bränsle, eftersom bränslet redan flyter är en härdsmälta teoretiskt omöjligt. De är dessutom billiga att bygga och driva, samt har en sluten bränslecykel. Det gör att de bara behörer fyllas på med nytt ”kärnavfall” ibland inget tas ur reaktorn, innan dess livslängd på 50-60 år är slut.

  https://dual-fluid-reactor.org/video

  Svara
  1. Karin Stenholm

   När bedömer man att dessa generation 4-reaktorer kommer att vara redo för bred användning? Vilka är nackdelarna med dem?

   Svara
   1. Magnus Hansson

    BN-600 reaktorn är i drift sedan 1980. BN-800 ska vara laddad och klar för drift denna månad.

    Svara
    1. Karin Stenholm

     Räknas de verkligen till generation 4? De uppgifter jag hittar om generation 4-reaktorer är att tekniken beräknas vara kommersiellt tillgänglig fram emot 2030. Möjligen kan någon typ bli klar tidigare.

     Svara
     1. Mattias Mattsson

      Ja, alltså att WNA startade sina Gen IV-projekt utan Rysk medverkan och när Ryssarna väl kom med och hade ett redan färdigutvecklat koncept blir ju inte så roligt för alla labb-rockar som kavlat upp ärmarna.

      En snabbreaktor, pooltyp och med natrium som kylmedel som kan bränna både transuraner, aktinider och vapenplutonum. Jag menar vilka mer kriterier behöver man uppfylla för att bli kallad Gen IV?

     2. Karin Stenholm

      Om jag förstår rätt, så är alltså BN-800 i Belojarsk en generation 4-reaktor och den är mer eller mindre startklar. Är det samma sak som att den är redo för bred kommersiell användning?
      Var kan man läsa mer om nackdelarna och riskerna med dessa reaktorer? För jag antar att de inte saknar risker och nackdelar helt (det skulle vara den första energikällan som gör det).

 12. Karin Stenholm

  Jag tror inte att forskarvärlden är enig om att kärnkraft är nödvändig för att skapa ett klimatsäkert energisystem. Lester R. Brown presenterar i ”Plan B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen!” bland annat en vision om ett energisystem utan både fossila bränslen och kärnkraft. Läs den gärna!

  Svara
 13. zebooman (@zebooman)

  Marknaden har redan dömt ut kärnkraften, för dyr, för osäker, för lång tid

  If we use a market standard, nuclear power is neither affordable nor worth the risk.

  If the owners and operators of nuclear reactors had to face the full liability of a nuclear accident or meet alternatives in a competition unfettered by subsidies, no one would have built a nuclear reactor in the past, no one would build one today, and anyone who owns a reactor would exit the nuclear business as quickly as they could.

  The combination of a catastrophically dangerous resource, a complex technology, human frailties, and the uncertainties of natural events make it extremely difficult and unlikely that the negative answer can be changed to a positive

  https://www.vermontlaw.edu/Documents/NuclearSafetyandNuclearEconomicssUMMARY.pdf

  Svara
  1. Micke vK

   Utgår vi från att världen på ett eller annat sätt beslutar sig för att hålla sig inom den snäva ram för utsläpp som finns kvar, kommer i princip alla investeringar i utsläppssnål energiproduktion vara lönsamma. 82 procent av världens energiförsörjning är fossil och behöver stängas inom ett par decennier.

   Svara
 14. Magnus Redin

  Vi måste prioritera mellan miljöriskerna och oavsett hur det önskas är kolkraften och kärnkraften huvudkonkurrenter. Dock är det ännu värre, vi har ont om tid så alla alternativ till fossil energi behöver användas, vaneändringar, värderingsändringar, effektiviseringar, kärnkraft, vindkraft, solkraft, biobränslen och där det är möjligt vattenkraft och geotermisk kraft. Det händer t.o.m. att fossilgas kan ge en liten förbättring i väntan på andra ännu bättre lösningar.

  Svara
 15. Nils-Erik Helmer

  Lester Brown skriver i Plan B4.0 http://www.svenskaplanb.se/Tollare.pptx
  Skär ner de globala nettoutsläppen av koldioxid med 80% före år 2020.
  1. Förbättra energieffektiviteten och strukturera om transportsystemen.
  2. Stoppa avskogningen och plantera träd för att binda koldioxid.
  3. Byt ut fossila bränslen mot förnybara.
  GÖR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN DYRARE.

  Det är lätt att inse att kol och olja tillsammans 38%, måste ersättas med något annat.
  Och den befintliga kärnkraften 33% måste förnyas.
  Förnyelsebart 10%
  Biobränsle 18%
  KÄRNKRAFT KOMMER ATT BEHÖVAS. Riskerna i människoliv är mycket små jämfört med de mycket stora riskerna i människoliv i samband med klimatförändringen.

  Klimatriksdagen bör kräva en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse från Sveriges politiker som möjliggör en marknadsmässig nybyggnation av framtidens kärnkraft.

  Svara
  1. Karin Stenholm

   Fast Lester Brown räknar inte med en utbyggnad av kärnkraften. Inte vad jag har hittat i boken Plan B 4.0 i alla fall. Han menar att koldioxidutsläppen ska minimeras med hjälp av energieffektivisering, samt vind-, sol- och geotermisk energi. På s 115 är han rätt kritisk till kärnkraften. På s 139 redovisar han en tabell över USA:s elproduktion från olika energikällor 2008 och hur den skulle kunna se ut 2020. Kol, olja och större delen av naturgasen har då ersatts med olika förnyelsebara källor. Kärnkraftens andel är oförändrad.

   Svara
 16. @ArvidssonJ82

  Svaret på säkerhet, avfall, ekonomi, uranbrytning, motståndskraft mot vapen, skalbarhet!

  Det är viktigt att skilja på kärnkraft och kärnkraft. Hur säkra nya verk än är så finns risken för härdsmältor, så finns avfallsproblemet, smutsiga urangruvor och risk för att material hamnar i fel händer. Vi måste ta ett kliv och använda en helt annan teknik som intressant nog bevisades redan på 70-talet men glömdes bort då den numera konventionella tekniken var mer fördelaktig för militären. Flera länder och företag jagar nu denna teknik och vi bör göra oss redo att anamma den.

  MSR – Molten Salt Reactor:
  * Är ”walk away safe”, dvs ingen energi behöver tillföras för att stoppa den. I stället behöver lite energi tillföras till en kylfläkt för att hålla den vid liv. Blir den för varm eller något utifrån påverkar den så stannar den och kan sedan startas igen utan problem.

  * Är många gånger mer effektiv än konventionella reaktorer som lämnat större delen av energin kvar i kärnavfallet. Detta gör att mängden bränsle minskar drastiskt och att man även löser en del av avfallsproblemet genom att använda vårt avfall igen. (Befintligt avfall i världen skulle täcka världens totala energibehov i ca 70 år med denna teknik, se #WAMSR)

  * går på Uran (t.ex. #IMSR), Thorium (t.ex. #LFTR) eller kärnavfall (t.ex. #WAMSR).

  * Anrikningen kan vara några enstaka procent vilket är långt under vad som krävs för vapentillverkning.

  Bygg inga nya gen 3 eller 3+ reaktorer. Förbered i stället för att bygga MSRer.

  Här är ett väl genomarbetet koncept som är under utveckling.
  WAMSR:
  https://transatomicpower.com/products.php
  https://transatomicpower.com/white_papers/TAP_White_Paper.pdf

  Svara
 17. brittakahanpaa

  Säg nej till motionen. Bara förnybar energi kan komma ifråga. ____
  Se mitt svar till motion 4.___________________
  Tilläggas kan: Kvinnor som aldrig rökt har börjat få lungcacer med hög dödlighet. Är det p.g.a. inandning av Tjernobylmolnet? Det brukar ta 30-40 år att utveckla lungcancer?

  Svara
 18. brittakahanpaa

  Snabb ökning av lungcancer hos kvinnor som aldrig rökt. Dödlighet 80-90%. Cancerfonden. Cancerfallen minskar i inlandet men ökar vid kusterna. Med regn spolas radioaktiva partiklar ut mot vattendragen som rinner mot kusterna. Vi fick en dusch av atombombssprängningarna på -50-talet, därefter har struma och cancer ökat i jämn takt. Sedan fick vi en lika stor dusch från Tjernobyl, och struma och cancer fortsätter öka. Var tredje ska få cancer. Nu ska de siffrorna öka med 70 %.
  Min egen fundering om varför just lungcancer ökar hos kvinnor som inte rökt och inte bor i blå lättbetonghus?: Vad kan de ha andats in för cirka 30 år sedan? Tjernobylmolnet har alla i Sverige andats in en liten bit av , som råkade befinna sig där molnet passerade. Det kan vara fel. De kanske har tankat dieselbilar? Jag vet att män som tankat flygplan har överdödlighet i prostatacancer.
  Radioaktivitet och miljögifter samarbetar när de gör mutationer. Så röker du ska du undvika att bo i ett radonhus. 1+1= 3.
  Vi har alla fler nukleider och miljögifter i oss än vi hade på -40-talet.
  I inlandet köper de samma kläder och mat och bor i lika många radonhus som de som bor vid kusterna, tror jag. Om miljögifterna är konstanta, måste det var den radioaktiva som minskar i inlandet ,som gör att cancern minskar där. Heller hur.
  Om 30 år kan vi nog veta säkert, varför den dödliga lungcancern ökar, om inga andra stora utsläpp hinner förstöra statistiken.

  Svara
   1. Helge Andersson

    Lösa spekulationer utan vetenskapligt stöd, och vad har det med förslaget om ny teknik att göra?

    Svara
 19. Klas2k

  Spekulationer, konservatism och rädsla står emot kärnkraften.
  Fakta, utveckling och historik för !
  Jag är för !

  /K

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *