35 Motioner för röstning

All röstning är nu avslutad!

De 35 framröstade motionerna i respektive utskott är:

Energi:

Motion 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle 
Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi
Motion 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga 
Motion 304: Nya ägardirektiv till Vattenfall
Motion 320: Nettoavräkning för egenproducerad el och  uppmuntran till andelsägande

Ekonomi: 

Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder
Motion 187: Beskatta energi istället för arbete
Motion 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning 
Motion 302: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart 
Motion 303: Förändra reglerna för AP-fonderna 

Infrastruktur: 

Motion 5: Inga fler vägsatsningar
Motion 12: Tredubbla järnvägsinvesteringarna 
Motion 33: Gör om långtidsplanen för infrastruktur 
Motion 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov
Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva -även prismässigt

Konsumtion, mat och livsstil: 

Motion 128: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat
Motion 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens 
Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart 
Motion 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster
Motion 308: Skydda kollagret i de svenska skogarna 

Påverkan, metoder: 

Motion 24: Vitbok om klimathotet
Motion 52: Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna 
Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling
Motion 181: Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning
Motion 313: Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan –  för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet 

Politik 1 – nationellt och internationellt: 

Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region
Motion 145: Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktion 
Motion 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb
Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag
Motion 310: Kriminalisera ekocid vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag 

Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser: 

Motion 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället
Motion 144: Inför klimatgranskning av de politiska besluten
Motion 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder
Motion 186: Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna 
Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

Ett samlat dokument med samtliga motioner i PDF:format finner du här:

de 35 motionerna

OBS: På sidan 17, Motion 169 har ett fel smugit sig in. Motionen tillhör utskottet infrastruktur och inte energi som det står överst på PDF:en.

Under morgondagen kommer vi att publicera resultatet, det ska bli otroligt spännande att se hur Klimatriksdag2014 vill påverka den svenska politiken.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *