De 7 vinnande motionerna

De 7 framröstade motionerna är nu presenterade och de motioner som överlämnas till politikerna är:

Energi:
Motion 304: Nya ägardirektiv till Vattenfall

Ekonomi:
Motion 303: Förändra reglerna för AP-fonderna

Infrastruktur:
Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva -även prismässigt

Konsumtion, mat och livsstil:
Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

Påverkan, metoder:
Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling

Politik 1 – nationellt och internationellt:
Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag

Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser:
Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

 

PDF för nedladdning: De 7 motionerna
Här hittar du också de de 35 motionerna som gick vidare till omröstning i första omgången.