Ny undertecknare: Folk och Frö

Vi ställde tre frågor till vår undertecknare Folk och Frö:

Vad är Folk och Frö?

Folk o Frö är ett nätverk i Kalmar med omnejd. (Vi är ett hundratal på mailinglistan) Vi träffas en gång i veckan och äter soppa tillsammans, ett högst varierande antal personer, från åtta stycken och uppåt. Vi bjuder in föreläsare, t.ex Annika Elmkvist, David Jonstad, Johanna Björlund som pratar om klimatet och vår framtida mat. Under sommarhalvåret har vi prövat på grönsaksodling i stan och har haft utbyte med folk från andra kulturer och kolonilotter. Vi vill skapa en mötesplats. Vi tror att fröna gror bättre och maten blir godare och alla blir lite klokare om vi samarbetar med så många som möjligt.

Vad gör ni just nu?

Just nu (mitt i vintern) har vi en studiecirkeln kring boken Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet, redigerad av Stellan Tengroth. Sista kapitel är skrivet av Ylva Lundin, en av initiativtagarna till Omställning Alingsås, och vi ska göra studiebesök där under deras Framtidsvecka i mars 2014. Vi skriver på en informationstext om klimatet (första utkastet är klart) som vi tror blir användbart i vårt lokala arbete med Klimatriksdag2014.

Varför vill ni stödja Klimatriksdag2014?

”Alla -ismer där vi stannat

är sekunda, inte störst.

Klimatet måste komma först.

Gör det inte det, min vän,

kommer inget efter den.”

(parafras på Tage Danielsson)