Ny undertecknare: Sveriges kristna råds referensgrupp för klimat och hållbar utveckling

Vi har fått stöd av en ny undertecknare, Sveriges kristna råds referensgrupp för klimat och hållbar utveckling.
 
Gruppen förklarar sina bevekelsegrunder för att stödja Klimatriksdagen så här:

”I början av 2013 lanserades skriften ”Värna den jord som Gud älskar”. I denna skrift diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.”