Ny undertecknare: Folkkampanjen mot Kärnkraft

Nu har Folkkampanjen mot Kärnkraft/Kärnvapen slutit sig till Klimatriksdagen 2014!

Folkkampanjen är en kampanjgrupp mot kärnkraft, kärnvapen och uranbrytning.

”Supervalåret har redan börjat, säger Petra Modée från Folkkampanjen, och det känns att om det ska hända något positivt för miljön och klimatet så måste alla vi som är engagerade dra åt samma håll. Det är också viktigt för oss i Folkkampanjen att poängtera att kärnkraften INTE är ett klimatsmart alternativ som branschen gärna vill få det till. För oss är det därför viktigt att miljörörelserna kan vara eniga i att förnybar energi endast ska handla om; förnybar energi. Kärnkraften är en fossil energi och kan aldrig bli något annat.”

Känner du till någon organisation som du tycker ska ställa sig bakom Klimatriksdag 2014? Hör av dig!