Så funkar det

Tanken med Klimatriksdag 2014 var att samla alla tänkbara folkrörelser för att visa att det finns ett starkt och brett stöd för en snabb omställning till ett hållbart samhälle. En lång, lång rad små och stora organisationer gick med för att visa sitt stöd för kraven på förändring.

Det enda som krävdes för att stå som undertecknare var att organisationen delade vår värdegrund och att gick med på att sprida information om Klimatriksdagen till sina medlemmar i exempelvis nyhetsbrev eller medlemstidningar och på organisationens hemsida. Utöver det kunde man gå med i föreningen Klimatriksdag 2014 och hjälpa till på annat sätt (till exempel som utställare eller genom att bidra med volontärer).

Vår värdegrund:

[quote align=”center” color=”#999999″]Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar
och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter.[/quote]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *