Så startar man en lokal klimatgrupp

Naturskyddsföreningens Göteborgskrets är klar som ny undertecknare. Nyligen bjöd man in Klimatriksdag 2014 till Göteborg för att berätta om sitt arbete. Det blev en inspirerande kväll!

naturskyddsföreningen_gbg_liten

 

Här är Göteborgskretsens tips till den som vill engagera sig:

 

Hur drar man igång en lokal klimatgrupp?

Vi var ett gäng klimatintresserade i Naturskyddsföreningens Göteborgskrets. Några av oss började spåna om att starta en klimatgrupp och vi drog ihop till ett förutsättningslöst uppstartsmöte. Finns en större miljöorganisation som exempelvis Naturskyddsföreningen eller Jordens vänner på orten så är det ett bra tips att börja där!

 

Så här började vi:

Alla fick skriva önskade aktiviteter på postitlappar och dessa gick vi igenom och grupperade. På så sätt fick vi en gedigen lista med olika saker att göra.

Under andra mötet satte vi den mer organisatoriska delen. För våra klimatgruppsmöten, som vi har varannan vecka, har vi vandrande ordförandeskap och sekreterare. Detta bland annat med syfte att alltid ha en stark grupp oavsett om någon nyckelperson i gruppen slutar.

 

Det här gör vi nu:

Under mötena har vi några stående punkter där vi diskuterar nya klimathändelser (forskning, projekt, politiska händelser m.m.) och går igenom status för våra egna projekt. När vi vill börja med ett nytt projekt så skapar vi ett ”utskott” inom gruppen med några personer i varje som jobbar specifikt med ett projekt. Vi är cirka tio aktiva i dagsläget så några personer är med i flera grupper.

 

Klimatutbildningen ”Kapa koldioxiden!”

Vi hade en tvådagars utbildning i Göteborg den 23-24 november hur vi kan halvera Medelsvenssons koldioxidutsläpp med sikte på 2018. Vi hade workshop med tema Mat, Konsumtion, Transporter och Boende. Hållbarhetsprofilen Pär Holmgren och koldioxidbantaren Staffan Lindberg kom tillsammans med kunniga inom Naturskyddsföreningen och även David Andersson från One tonne life.

 

Vindkraftpark i Hakefjorden

Göteborg Energi har utrett en vindkraftspark med placering i Göteborgs älvmynning, en park som kan försörja 40 procent av Göteborgs lägenheter med el. Efter att ha gått igenom underlag för projektet med övriga grupper inom Naturskyddsföreningen i Göteborg så har Klimatgruppen bestämt sig för att stödja projektet, givet att projektet hjälper klimatet mer än vad det eventuellt skadar närmiljön. Vi har bland annat skrivit debattinlägg i Göteborgsposten och ringt runt till kommunalråden i Göteborg.

 

Upprop mot Stena Drillings oljeborrningsverksamhet i Arktis

Stena Drilling bygger fartyg med teknik för att kunna borra i besvärlig miljö, såsom arktiskt klimat. Vi vill få Stena att sluta investera i fossil verksamhet och fokusera mer på deras mer klimatvänliga verksamhet så som deras arbete inom vindkraft och återvinning. Vi har intervjuat företagets vd Dan Sten Olsson och har därefter startat ett upprop mot Stena via Avaaz. Skriv gärna på!

 

Klimatåtgärder i Göteborg

Vi arbetar oss igenom de områden som genererar klimatutsläpp och tar fram konkreta åtgärder som kan halvera utsläppen inom kommunen. Dessa åtgärder ska kommuniceras med stadens politiker på olika sätt med målet att de tar till sig våra klimatåtgärder som vallöften.

 

Vad var lätt och vad var svårt?

Uppstarten av gruppen gick smidigt i och med att vi redan hade ett nätverk inom Naturskyddsföreningen och att lokal redan fanns tillgängligt. Det tog ett antal månader att jobba ihop sig inom gruppen, men nu flyter det på bra. Vi började med lite interna aktiviteter som exempelvis studiecirkel med Lester Browns ”Civilisationens väg” och ett antal miniseminarier där en person presenterade ett aktuellt ämne. Nu arbetar vi mer med utåtriktade projekt.

De största hindren har egentligen varit att sätta sig in i  hur och var vi söker projektpengar och vilka krav som ställs på våra aktiviteter för att vi ska få finansiering till olika projekt. Där handlar det bara om att lägga tid så löser allt sig.