Talare

Här listar vi vilka talare som medverkar de olika dagarna.
Presentationer av dem följer längre ner på sidan.
Ladda ned och skriv ut information om föreläsningarna här.

Fredagens inledande program

Tyska torget kl 16-17
Johan Rockström, en av Sveriges främsta miljö- och klimatforskare. Läs mer om Rockström här.
Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag 2014
Björn-Ola Linnér klimatforskare från Linköpings universitet.
Anissa Mohamed Hassan engagerad i IKF – Internationella Kvinnoföreningen för Fred och Frihet
Lars Stjernkvist kommunalråd i Norrköpings kommun
Kajsa Nerdal en av de drivande krafterna bakom nätuppropet Föräldravrålet.

Louis de Geer Konsert & Kongress kl 18- 19.30
Biskop emeritus Martin Lönnebo Läs mer här!
Klimatforskaren James Hansen medverkar på länk från USA. Läs mer här!
Alva Snis Sigtryggson, vice ordförande i Fältbiologerna och årets miljöhjälte 2012. Läs mer här.
Josefina Lundgren Skerk, ledamot i sametinget och miljöaktivist.
Ulf Jarnefjord, från Svenska Transportarbetarförbundet. Initiativtagare  till förbundets klimatprojekt.
Pia Sundhage förbundskapten för svenska landslaget i fotboll (inspelat tal)
Bobby Peek, grundare och chef på GroundWork, Sydafrikanska Jordens Vänner.
Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag 2014

Lördagens flerspåriga föreläsningsprogram kl 10-12 samt 15.30-17.30

Klimatförändringar: orsaker-effekter
Sten Bergström – SMHI
Eric Brandstedt- Lunds universitet
Amanda Tas – Skydda Skogen
Björn-Ola Linnér 
 

Industri, transporter, energi
Jan Sjökvist – energirådgivare Växjö
Johan Ehrenberg – ETC
Johanna Lasko – Energimyndigheten
Staffan Laestadius – KTH
Fredrik Pettersson – Lunds universitet

Ekonomi
Mikael Malmaeus – IVL
Carl Johan Bonnedahl – Umeå universitet
Oscar Kjellberg – fristående ekonom, f.d. JAK medlemsbank
Christer Sanne – professor emeritus från KTH

Konsumtion, mat, livsstil
Annika Carlsson Kanyama – LTH och FOI
David Andersson – Chalmers
Johanna Sandahl – Naturskyddsföreningen
Kristian Rönn och Malang Sambou Manneh – Emmaus respektive Mbolo Association

Påverkan, metoder, kommunikation
Emma Petersson – Greenpeace
Kristina Johansson – Göteborg
Olivia Linander – 350.org
Andreas Duit – Stockholms universitet
Victoria Wibeck – Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet (prel)

Politik, omställning, anpassning
Björn-Ola Linnér – Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet
Svante Axelsson – Naturskyddsföreningen
Björn Forsberg – forskare och författare till bland annat ”Omställningens tid”
Cecilia Lundholm
– Stockholms universitet
Cecilia Wyser
och Anna Jonsson – Pussel klimatkonsult
Johan Hedrén
– Linköpings universitet


Söndagens avslutande program

Billy Larsson psykolog och grundare av uppropet Radikalisera klimatpolitiken nu
Anders Wijkman 
Tekn Dr h c., författare och debattör.

 

Presentationer i bokstavsordning, sorterat på efternamn

 

David Andersson_litenDavid Andersson

Doktorand vid avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Forskar om hållbar konsumtion och kopplingar mellan individers livsstil, värderingar, välbefinnande och klimatpåverkan. Han kommer berätta om vilka faktorer som är viktiga respektive mindre viktiga för att bestämma ett hushålls växthusgasutsläpp, hur vår livsstil påverkar vårt välbefinnande samt om miljöaktivister bör oroa sig för materialister.

 

 

Svante Axelsson

Svante Axelsson

Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen sedan år 2000 och chef för föreningens rikskansli. Han är utbildad agronom inriktad på miljöekonomi och har bland annat utvecklat tankar om skatteväxling för att föra över kostnaderna från arbete till miljöbelastning. Han sitter bland annat i styrelsen för Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och i styrelsen för Krav.

 

 

Sten BergströmSten Bergström

Professor på SMHI med lång och gedigen erfarenhet av forskning om klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Ladda ner Sten Bergströms presentation här.

 

 

 

Karl Johan Bonnedahl_litenKarl Johan Bonnedahl

Docent i företagsekonomi, forskar om hållbarhet och är aktiv i miljörörelsen. Hans budskap är bland annat att det inte alls saknas tekniska, ekonomiska eller politiska verktyg för omställning. Det är våra tankar och prioriteringar som måste ändras, vår ekonomi och utvecklingssyn som måste gå från exploatering till samexistens. För att de lösningar som redan finns ska vara meningsfulla att prata om måste vi tänka annorlunda om ekonomi, välfärd och människans relation till samhälle och natur. Han är författare till boken ”Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens. En bok om att tänka om.”

Ladda ner Karl Johan Bonnedals presentation här.

 

Eric BrandstedtEric Brandstedt

Fil. dr. i praktisk filosofi. Arbetar för tillfället som vikarierande lärare på Filosofiska institutionen och avdelningen för Mänskliga rättigheter. Hans ambition är att forskningen ska vara intressant både som en filosofisk teori och som ett bidrag till den praktiska (politiska) debatten. För närvarande jobbar han med relationen mellan klimatpolitik och mänskliga rättigheter.

 

 

Annika Carlsson Kanyama_litenAnnika Carlsson Kanyama

Forskar om konsumtion, beteenden och klimatförändringar. Knuten till KTH och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och dessutom adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola (LTH). Hon har bland annat medverkat i boken ”Frivillig enkelhet: ett hållbart sätt att ta samhällsansvar?”

 

 

Andreas Duit_litenAndreas Duit

Docent som forskar inom området jämförande miljöpolitik. Hans fokus ligger framförallt på hur staten kan förmå styra i mycket komplexa frågor som exempelvis klimatförändringar. Vad kan stater göra på detta område?

 

 

 

Johan Ehrenberg_liten2Johan Ehrenberg

Samhällsdebattör och journalist. Kanske mest känd som grundare av tidningen ETC, som sedan i januari finns som dagstidning. Johan Ehrenberg har sedan 1990-talet varit aktiv inom klimatfrågan och har startat flera klimatvänliga företag. Bland annat är han vd för Egen el, ett företag som hjälper konsumenter att själva producera sin el. Ehrenberg hyr en kulle av Katrineholms kommun där han låtit sätta upp vindkraftverk och solceller som hyrs ut. Genom att hyra dem kan företag och privatpersoner tillverka egen miljövänlig el.

 

Björn Forsberg_litenBjörn Forsberg

Forskare och författare till böckerna ”Omställningens tid” (2012) och ”Tillväxtens sista dagar” (2007). Hans forskning har tillväxtkritiskt belyst hur vi underifrån kan ställa om till ett hållbart samhälle.

 

 

 

Jan ForsmarkJan Forsmark

Tillhör en av grundarna av Klimatriksdagen och koordinerar Omställning Sverige sedan start.

 

 

 

James HansenJames Hansen

Framstående klimatforskare. Professor på Columbiauniversitetet i delstaten New York i USA. Han har tagit emot flera hedersutmärkelser: 1995 blev han invald i The National Academy of Sciences i USA, 2001 fick han ta emot The Heinz Award for the Environment och 2006 rankades han som en av världens mest inflytelserika personer av Time Magazine. Från 1981 fram till april 2013 var han även chef för Goddard Institute for Space Studies (GISS) på rymdstyrelsen Nasa. Invigningstalare på Klimatriksdagen på länk från USA. Läs mer här!

 

Sofi och ElinSofi Holmin Fridell är atmosfärskemist med bakgrund i miljörörelsen. Elin Sjökvist är meteorolog med ett stort klimatengagemang. Båda har lång erfarenhet av att föreläsa om klimat på ett lättbegripligt sätt. De blandar med glädje vetenskap med politik.

Ladda ner Sofi och Elins presentation här.

 

 

Ulf JarnefjordUlf Jarnefjord

Arbetar på Svenska Transportarbetarförbundet i Göteborg med arbetsmiljö, rehabilitering och försäkringsfrågor. Initiativtagare till Svenska Transportarbetarförbundets klimatprojekt. Representant i Internationella Transportarbetarefederationens (ITF) klimatnätverk och handledare inom ITF:s globala klimatutbildningsprogram. Verksam inom internationell standarardisering för LO och Europafacket.

 

 

Kristina JohanssonKristina Johansson

Aktivist och folkhögskolelärare. Hon har i femton år jobbat med miljöfrågor, feminism, antimilitarism och asylfrågor genom både civil olydnad och andra påverkansmetoder. På Klimatriksdagen kommer hon att bjuda på inspirerande och hisnande exempel på civil olydnad såväl som beröra teorierna bakom civil olydnad.

 

 

Anna Jonsson_litenAnna Jonsson

Docent vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet, där hon forskar kring klimatanpassning i bland annat Sverige och Indien. Hon brinner för att forskningsresultat kring klimatanpassning ska komma till användning i samhället och har deltagit i utvecklande av verktyg för klimatanpassning för kommuner. Erbjuder genom sitt företag Catalysator 67 strategiska tjänster till organisationer som vill utveckla sin klimatanpassning tillsammans med Cecilia Wyser från Pussel klimatkonsult.

 

Oscar KjellbergOscar Kjellberg

Tillväxtkritisk agronomekonom, lokalekonom, debattör och aktiv inom penningreform- och omställningsrörelserna. Kanske mest känd som JAK medlemsbanks första vd. Arbetar med utveckling av praktiska former för omställning inom lokalkapital/folkfinansiering/sambruk/finansiell permakultur/holistisk planering. Genomgående tema är att den reala och den finansiella ekonomin är starkt integrerade och att den finansiella har blivit kortsiktig styrande. Arbetar för närvarande med en bok om omställningens teori och praktik.

Ladda ner Oscar Kjellbergs presentation här.

 

Staffan Laestadius_litenStaffan Laestadius

Professor i industriell ekonomi vid KTH. Hans forskning fokuserar på mekanismerna för industriell omvandling i relation till ändrade ekologiska villkor. I synnerhet hur klimatförändringarna kan ge upphov till massiv “kreativ förstörelse”. Den disciplinära bakgrunden för Laestadius är nationalekonomi, företagsekonomi och statsvetenskap vid Umeå universitet. Han disputerade 1992 i industriell ekonomi vid KTH.

Ladda ner Staffan Laestadius presentation här.

 

Johanna LaksoJohanna Lakso

Energiingenjör och medarbetare på Energimyndigheten, där hon arbetar med vindkraftsfrågor ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Som tidigare anställd på Svenska kraftnät är det utmaningarna med att integrera en stor andel förnybar elproduktion till det svenska elnätet som upptar mycket av hennes arbetstid. Utmaningar som hon anser måste tas på allvar om framtida mål för förnybar elproduktion ska uppnås. Johanna Lakso utsågs förra året av WWF till ”Årets miljöhjälte 2013” för grundandet av ungdomsnätverket Push Sverige och sitt stora engagemang med att lyfta fram ungas talan i klimatfrågorna.

 

BillyBilly Larsson

Billy Larsson är psykolog, fil dr i psykologi och initiativtagare till nätuppropet radikaliseraklimatpolitiken.nu. Billy skriver och talar om klimatfrågan utifrån en psykologisk och etisk utgångspunkt.

 

 

 

Olivia LinanderOlivia Linander

Drivande kraft i organisationen 350.org, som samordnar den svenska Fossil Free-kampanjen. Hon kommer att berätta om vikten av att vi sluter upp i ett enat motstånd mot den inflytelserika fossilindustrin och om hur viktigt det är att våra pensionsfonder, kommuner och universitet slutar investera pengar i olja, kol och gas.

 

 

Björn-Ola Linner_litenBjörn-Ola Linnér

Professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet, där forskarna bland annat har följt de internationella klimatförhandlingarna i många år. Enligt Björn-Ola Linnér ger det inga större effekter att sätta utsläppsmål eller handla med utsläppsrätter. Istället krävs stora förändringar som berör hela sektorer. Läs mer här!

 

 

josefina lundgren skerkJosefina Lundgren Skerk

Josefina Lundgren Skerk är en ung same och ledamot av sametinget. Men hon är också juridikstudent vid Umeå universitet. För ungeför ett år sedan var hon deltagare i en spektakulär aktion tillsammans med några andra unga klimatengagerade urfolksrepresentanter då hon i en Greenpeaceexpedition placerade en kapsel med tre miljoner namnunderskrifter mot exploateringen av Arktis, på havets botten, 4000 meter ner under Nordpolens istäcke.

 

 

Cecilia LundholmCecilia Lundholm

Professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har under många år studerat lärande och förändring kring fenomen som individ, samhälle och natur samt relationen dem emellan. I boken ”The Resilience of Social-Ecological Systems: The Role of Education and Learning” diskuterar hon lärande i alla former och dess betydelse för samspelet mellan människa och natur.

Ladda ner Cecilia Lundholms presentation här.

 

Martin LönneboMartin Lönnebo

Biskop emeritus och en veteran i miljörörelsen. Han betonar människornas ansvar för varandra och för andra levande varelser. Vid Klimatriksdagens högtidliga öppnande kommer han att tala om hur vi kan kan avstå från minst hälften av det vi har idag och samtidigt få ett bättre liv. Läs mer här!

 

 

Mikael Malmaeus_litenMikael Malmaeus

Doktor i miljöanalys och fil kand i nationalekonomi. Han är knuten till Svenska miljöinstitutet, IVL. Han är aktuell med boken ”Tillväxt till varje pris”, där bland annat det traditionella BNP-måttet granskas kritiskt. Han arbetar nu i projektet ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”, som drivs av Avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH.

Ladda ner Mikael Malmeus presentation här.

 

Anissa Mohamed HassanAnissa Mohamed Hassan

Har sedan hon kom till Sverige varit engagerad i kvinnors och barns rättigheter, bedriver ett envist upplysningsarbete mot våld mot barn i form av könsstympning. Representerar på Klimatriksdagen IKF – Internationella Kvinnoföreningen för Fred och Frihet.

 

 

 

Kajsa NerdalKajsa Nerdal

Talesperson för Föräldravrålet som representerar föräldrar och andra som vill att politikerna ska visa mod och beslutsamhet i att prioritera klimatfrågan för alla barns framtid. Med kampanjen ”Bli ett barns röst för klimatet” syntes Föräldravrålet under hösten 2013 på bussar och tunnelbanor i Stockholms lokaltrafik. Uppropet har under våren fortsatt sitt arbete, bland annat med att granskande filmer om partiledarnas klimatuttalanden i riksdagens partiledardebatt tidigare i våras. Till vardags är Kajsa Nerdal gymnasielärare i geografi och samhällskunskap och under våren slutför hon en licentiatexamen i Forskarskolan i geografi vid Uppsala universitet.

 

bobby2Bobby Peek

Grundare och chef på GroundWork, Sydafrikanska Jordens Vänner. Han sitter också i globala styrelsen för Friends of the Earth International (världens största demokratiska miljörörelse). Han har fått uppmärksamhet internationellt och av Nelson Mandela för sitt arbete mot gifter och avfallsdumpning i Durban. De senaste åren har han arbetat med kampanjen ”One million climate jobs” tillsammans med fackföreningsrörelsen i Sydafrika. Den 16 april i år blev han hedersdoktor vid Durbans tekniska universitet (DUT) för sitt mångåriga miljöarbete.

 

Emma PeterssonEmma Petersson

Kampanjledare inom Klimat & Energi på Greenpeace i Sverige och projektledare för deras Vattenfallkampanj. Hon kommer prata om varför Vattenfall är Sveriges viktigaste klimatfråga 2014. Hur mycket brunkol vill Vattenfall egentligen gräva upp? Varför bär svenska politiker ansvaret för naturförstörning i Tyskland? Och framförallt; hur kan vi stoppa galenskaperna?

 

 

Fredrik Pettersson_litenFredrik Pettersson

Doktorand vid avdelningen för miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Han forskar om det som också har gett titeln till hans föreläsning, Klimatmål och infrastrukturplanering, nämligen sambanden mellan infrastruktur och klimatpåverkande utsläpp, och sambanden mellan fysiska strukturer och den energi som går åt till transporter. Föreläsningen kommer också att belysa de politiska mål som finns och hur de tolkas av myndigheter och andra offentliga aktörer, samt sätta detta i relation till hur utvecklingen av våra transportsystemet faktiskt sett och ser ut. Läs mer om hans forskning här!

Ladda ner Fredrik Petterssons presentation här.

 

Johan Rockström_litenJohan Rockström

Leder forskningsinstitutet Stockholm Resilience Center och är en av Sveriges främsta miljö- och klimatforskare. Två år i rad, 2012 och 2013, har han utsetts till Sveriges miljömäktigaste av tidningen Miljöaktuellt. 2009 utsågs han till Årets svensk av tidningen Fokus. Ett av hans stora forskningsprojekt är det om planetära gränsvärden för de nio olika biogeokemiska processer orsakade av mänsklig aktivitet som har identifierats, gränser som mänskligheten inte kan eller bör överskridas om vi vill ha en framtid här på jorden. Läs mer här!

 

 

Kristian RönnKristian Rönn

Studerar matematik vid Lunds universitet och jobbar ideellt för Emmaus.

 

 

 

 

Malang Sambou MannehMalang Sambou Manneh

Styrelsemedlem av of Mbolo Association och grundare av Fandema Women Development Center i Gambia.

 

 

 

 

Johanna SandahlJohanna Sandahl 

Johanna Sandahl är vice ordförande i Naturskyddsföreningen och talesperson i jordbruksfrågor. Hon är agronom och författare och har genom åren arbetat i olika enskilda organisationer med frågor som t.ex. global livsmedelsförsörjning samt bistånds- och miljöpolitik. Johanna har följt de internationella klimatförhandlingarna på nära håll och skrivit ett flertal rapporter om bl.a. klimatfinansiering..

 

 

 

Krister SanneChrister Sanne

Samhällsforskare, tidigare docent, numera pensionerad från KTH. Han har skrivit flera böcker om arbetstidsfrågan och om hållbar utveckling. Som debattör har han bland annat gjort sig känd för att ifrågasätta möjligheten att kombinera ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling och för att förorda en kortare arbetstid. De senaste böckerna är ”Keynes barnbarn” (2007) och ”Hur vi kan leva hållbart 2030” (2012). Vi behöver tänka nytt om arbete, argumenterar Sanne. Arbete måste kunna värderas på andra grunder än ekonomiska. Den ständiga effektiviseringen är som en uppåtgående rulltrappa där ökad produktivitet är motorn. Den lyfter oss allt högre i produktion och i ekologisk belastning. Bara för att bli kvar på samma nivå behöver vi trappa ner i arbetsvolym i samma takt.

Ladda ner Christer Sannes presentation här.

 

Alva Snis Sigtryggsson  webblitenAlva Snis Sigtryggson är vice ordförande i Fältbiologerna. Hon är fortfarande bara 20 år gammal men redan en välkänd profil inom miljörörelsen. Mest känd är hon för att ha erhållit WWF-utmärkelsen Årets miljöhjälte 2012 för sitt engagemang och hängivna arbete för att rädda Ojnareskogen.

 

 

 

Elin Sjökvist se Sofi Holmin Fridell.

 

Karin StenmarKarin Stenmar

Miljö- och Klimatchef Folksam. Har arbetat med miljö och mänskliga rättigheter inom tillverkningsindustrin i Asien. Senast tre åren inom försäkringsbranschen, främst med att implementera miljöstandard för tjänster och att synliggöra skaderisker kopplade till klimatförändringar.

 

piasundhage litenPia Sundhage

Svensk tränare och före detta fotbollsspelare. Sedan 2012 huvudtränare för Sveriges landslag i fotboll.

 

 

 

amanda tas

Amanda Tas

Miljövetare (fil. mag.) och ideell naturvårdare. Har varit engagerad i miljörörelsen i över 10 år, både i Sverige och utlandet. Har tidigare arbetat med skogsfrågor för bl.a. Greenpeace och Föreningen Skydda Skogen, och som fält-/forskningsassistent i bl.a. Sverige, Botswana och Malaysia. Brinner för miljöfrågor och är ytterst bekymrad över ohållbara utvecklingen i världen. Föreläser under Klimatriksdagen 2014 för Föreningen Skydda Skogen.

 

 

Jan Sjökvist_litenJan Sjökvist

Civilingenjör med inriktning på elkraft. Han har arbetat många år med att intressera skolungdomar och allmänhet för teknik och energi som chef för vetenskapscentret Xplorator i Växjö. Numera arbetar Jan Sjökvist som projektledare på Energikontor Sydost med inriktning på ett hållbart samhälle. Under Klimatriksdagen kommer han att visa spännande interaktiva experiment med fokus på klimatet.

 

 

Victoria WibeckVictoria Wibeck

Docent vid Tema Vatten i natur och samhälle och Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor.

 

 

Anders WijkmanAnders Wijkman

Tekn Dr h c. Författare och debattör. Ordförande i Romklubben. Ordförande i Global Utmanings Klimatråd. Ordförande i Återvinningsindustrierna. Tidigare bl a EU-parlamentariker, med fokus på energi- och klimatfrågor. Senaste bok ”Bankrupting Nature” (Routledge 2012) tillsammans med Johan Rockström. Ämne för föreläsningen: Vi behöver en ny ekonomisk politik, Anders Wijkman ger systematisk- och hård – kritik kritik mot dagens neoklassiska ekonomi. Foto: Vibeke Aronsson.

 

 

Cecilia Wyser_litenCecilia Wyser

Sedan länge engagerad i klimatfrågan, drivs av utveckla goda idéer till konkret handling. Cecilia Wyser har erfarenhet från klimat- och utvecklingsprojekt i kommun, region och stat och som egen företagare. I uppdragen kombinerar hon kunskap om klimatproblematiken med erfarenhet från kommunalt och regional energi- och miljöarbete. Hennes företag – Pussel klimatkonsult – erbjuder tillsammans med Anna Jonsson från Catalysator 67 strategiska tjänster till organisationer som vill utveckla sin klimatanpassning.